Nuläge+ (GDPR)

Inom kort kommer dagens nationella lagstiftning om skydd av personlig information (PuL) att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning. Vi har tagit fram en metod för att identifiera nuläget och planera för fortsatt arbete. Vi underlättar en snabb och kostnadseffektiv omställning till nya arbetssätt enligt den nya dataskyddsförordningen.

Compliance as a Service

Vi följer löpande upp underleverantörer eller delar av din verksamhet och jämför med såväl interna som externa säkerhetskrav samt regelverk. För att göra detta använder vi oss bland annat av självdeklarationer och tekniska kontroller. Med Compliance as a Service får din organisation regelbundet skräddarsydda rapporter och presentationer om säkerhetsläget.

KARMA

Med KARMA erbjuder vi dig en affärsdriven riskhantering i form av både metod- och applikationsstöd. KARMA är ett enkelt och effektivt riskverktyg i arbetet med att identifiera din verksamhets risker, rangordna dem utifrån deras påverkan på affärsmål och därefter skapa en prioritetsordning för de åtgärder som kan reducera identifierade hot och risker på bästa sätt. KARMA är en förkortning av Knowit Affärsdriven Riskhantering med Metod och Applikationsstöd.

Säkerhetsverifiering inklusive penetrationstester

Syftet med säkerhetsverifiering är att utvärdera den tekniska säkerhetsnivån i ett specifikt system och identifiera eventuella sårbarheter. Granskningen fokuserar på de aspekter av lösningen som är exponerade och mest utsatta. Vi utgår ifrån en beprövad metodik som kan anpassas efter er verksamhet och inkluderar testfall för vanligt förekommande sårbarheter i såväl standardlösningar som egenutvecklade applikationer.

Kontakta oss
Peter Lindstedt
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen