Dagens utmaningar

Företag runtom i världen hoppas bli lite snabbare, lite bättre och framförallt mer effektiva genom digitalisering. Företag vill även skapa bättre kundupplevelser och tar hjälp av automatisering för att ge sina kunder ett snabbt och extra bra bemötande. Chatbots som är tillgängliga 24/7 och svarar på kundernas frågor är ett exempel på detta.

Effektiva digitala processer öppnar upp för en rad nya möjligheter som större intäkter, lägre kostnader, högre kvalitet, kortare ledtider och ökad kontroll.

Att digitalisera ett företag för att få operativ effektivitet är tyvärr inte så enkelt som att köpa in den senaste tekniken. Den kräver oftast förändring av både företagskultur och organisation. Rätt sorts kompetens och verksamhetskunskap är också A och O. När det är på plats uppstår stora nyttor för dig, dina medarbetare, dina kunder och dina kunders kunder.

Det här erbjuder vi dig

Vi hjälper dig att arbeta med effektivisering och intelligent automatisering inom din organisation så att ni lyckas med de förändringar som krävs i en digital transformation.

Tillsammans med dig kommer vi att vända och vrida på tre nyckelområden som driver operativ effektivitet. Först tittar vi på din organisation och ser till att den har rätt förutsättningar för att förändras och förbättras. Sedan prioriterar vi samt utvecklar de processer som bidrar till en bättre lönsamhet och en högre kundnöjdhet. Slutligen ser vi till att ni använder rätt teknik för att möjliggöra en långsiktig effektivisering med stöd av automatisering.

Med djup förståelse för flöden, processer och verktyg i kombination med vårt kunnande inom organisationsutveckling hjälper vi dig som vill skörda vinsterna med digitaliseringen.

Våra styrkor

Vi har koll på omvärlden, har god verksamhetskunskap och har stor erfarenhet av projekt inom digitalisering, effektivisering samt automation som leder till ökad effektivitet.

Vi kan alltifrån processutveckling till förändringsledning. Vi har erfarenheter och specialister inom dessa områden:

- Processutveckling
- Effekthemtagning
- Metoder och modeller för automatisering
- Beräkningsmodell för effektivitet
- Förändringsledning

Kontakta oss
Carin Strindmark
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen