Översyn IT-miljö och verktyg

Har ni de verktyg ni behöver för att nå den förändring ni vill få till stånd? Vi gör tillsammans en genomlysning av vad som finns och hur de möter era behov, samt hur de faktiskt fungerar. Utifrån den bild som tecknas resonerar vi kring hur det skulle behöva se ut, och säkrar att vi har en tanke kring hur det ska uppnås. Hur använder vi vår tid rätt i verksamheten? Vår kunskap om omvärlden och skolans processer i kombination ger också extra skjuts åt nya tankar och idéer.

Upphandling och beställning

En bra upphandling är grunden! Har du någon gång hamnat i att du fått ett system som stjälper mer än hjälper, att det är andras behov som fått styra vad det blev för lösning, eller att det blev det ni hade sen tidigare fast lite nyare? Vi hjälper dig att identifiera vad det är ni behöver för de utmaningar ni står inför, eller den effektivisering ni vill göra. Detta gör vi genom kartläggning, behovsinventering – var är ni och vart vill ni – för att sedan arbeta fram bra underlag för en väl genomförd upphandling eller beställning.

Implementering

Det är en sak att bestämma för sig för ett system eller en tjänst, men sen ska den också användas. Lika ofta som att man har fel system/tjänst så är det bristande kunskap i vad man kan göra i systemet/tjänsten som bidrar till att det inte funkar som man önskar. Genom att steg för steg lotsa igenom en plan för genomförande, följa upp och utbilda bidrar vi till att det ni har används på rätt sätt.

Till toppen