Vi är inte rädda att kavla upp ärmarna

Knowit är utpräglade branschexperter inom energisektorn, och vi leder våra kunder genom alla delar i arbetet, från idé till genomförande.

Vårt arbete är förankrat i en strategi, och med djup insikt i branschens utveckling tar vi alltid projekten hela vägen till färdig implementation. 

Expertgruppen har tillgång till ett nätverk med andra specialister inom organisation, inköp och innovation, som vi kombinerar med branschexpertis.

Kontakta oss
Hanna Nettelvik
Erbjudandeansvarig
Till toppen