hands

Ny teknik skapar förutsättningar för tryggare vardag och mindre stress

Nynäshamns kommun undersöker olika tekniska lösningar för att främja individers trygghet, säkerhet, integritet och självständighet. Vår förstudie ligger till grund för kommunens upphandling av trygghetsskapande teknik och det fortsatta arbetet att utveckla omsorgen.

Tyst vårdmiljö och säkra larmkedjor för ökad kvalitet och patientsäkerhet på Sala sjukhus

Sala sjukhus växer och utvecklar vården i Region Västmanland med nya sjukhusbyggnader som ställer höga krav på infrastruktur och modern teknik. Knowit har levererat en förstudie av nuläget och fick i kravanalysen föreslå lösningar som moderniserar sjukhuset och ger hälso- och sjukvårdspersonal ökad mobilitet.

baby visit to the doctor

Barn i Stockholmsregionen får bättre sammanhållen vård

Region Stockholm har tillsammans med Knowit skapat en mer sammanhållen vårdkedja som gör att barnpatienter kommer till rätt vårdform direkt och akutmottagningarna avlastas. Oroliga föräldrar som ringer 1177 Vårdguiden på telefon slussas nu till rätt vårdform och vårdens medarbetare har mer tid för sina patienter.

woman with smartphone feeling unwell

Tidbokning via 1177 Vårdguiden på telefon avlastar akuten

Region Stockholm har tagit hjälp av Knowit för att skapa en tidbokningstjänst via 1177 Vårdguiden på telefon, vilket innebär att sjuksköterskor på sjukvårdsrådgivningen numera kan boka tider till mottagningar direkt under pågående samtal med patienter. Tack vare den nya tjänsten får patienter som har akuta men inte livshotande besvär en inbokad tid inom ett dygn till rätt vårdform och behöver inte uppsöka akut och närakut.

SOS Alarm skapar ökad trygghet genom 112-app

SOS Alarm har tillsammans med ett agilt team från Knowit utvecklat en app för att skapa ett tryggare Sverige för alla. Målet är bland annat snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i användarens närhet. Samtal som kommer in via 112-appen skickar automatiskt geografisk position, vilket gör att hjälp kan skickas till rätt plats direkt.

Publiceringsplattform för Vårdguiden 1177

En av Sveriges största och viktigaste webbplatser för information om vård och hälsa - 1177 Vårdguiden - har fått ett nytt utseende och en ny teknisk plattform med hjälp av Knowit. Webbplatsen riktar sig till alla invånare i Sverige och ställer därför höga krav på tillgänglighet, användbarhet och säkerhet.

AISABs digitaliseringsresa mot en tillgänglig webb och effektiv arbetsplats

Ambulanssjukvården i Storstockholm (AISAB) är ett bolag som ägs av Region Stockholm AB och som utgör en viktig samhällsfunktion som ska fungera dygnet runt årets alla dagar. Knowit har sedan 2018 hjälpt AISAB i sin digitaliseringsresa genom att utveckla en helt ny externwebb och ett nytt intranät som ska möta besökarnas behov och bolagets krav. En tydlig målsättning har varit att attrahera nya medarbetare.

Green forest

Förbättrad it-miljö hos VGR

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Knowit infört smarta arbetssätt och smidig teknik för att underlätta vårdpersonalens dagliga arbete. Nu kan medarbetare fokusera mer på sina patienter och mindre på administration tack vare en bättre arbetsmiljö, större flexibilitet och ökad säkerhet.

Ny webbplats S:t Eriks Ögonsjukhus

S:t Eriks Ögonsjukhus vision är stärka bilden av att vara centrum för ögonsjukvård, forskning och utbildning. Knowit fick i uppdrag att hjälpa till med att ta ett omtag på innehåll, tonalitet och uttryck för att anpassa webben efter S:t Eriks förändrade uppdrag och vision.

Flowers in sunlight

Nynäshamns kommun - förstudie och upphandling av socialförvaltningens verksamhetssystem

Socialförvaltningen i Nynäshamns kommun har tagit hjälp av Knowit för att upphandla ett nytt avtal för bästa möjliga verksamhetssystem med mål att underlätta vardagen för personalen och ge dem mer tid med vårdtagarna. En genomarbetad förstudie, ett komplett upphandlingsstöd och en handfast upphandlingsstrategi ligger till grund för arbetet.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen