Att vara en förebild

Motsatsen till det förändringsledarskap som krävs för framgång i en digitaliserad värld brukar kallas "organisationens immunförsvar". Det dödar varje förändring och består av formella och informella ledare som inte har förstått förändringen och känner att det är bäst att vara försiktig och inte ta risker. Mänskligt kanske, men förödande. Hur kan vi då få ett ledarskap i hela organisationen som vågar, vill och kan driva förändring?

I en lärande organisation är syftet med ledarskap att ge organisationen ett utrymme och en orsak till ständigt lärande. Detta kan aldrig uppnås utan att ledarna själva lär och är förändringsbenägna. På det sättet kan ledarna vara en motor till en positiv förändring snarare än ett hinder.

Det moderna ledarskapet

Tidigare har framgångsfaktorer varit att styra och kontrollera människor och maskiner. Syftet var att resurs- och funktionsoptimera. Det här ställde krav på kompetenta chefer som i detalj kan instruera och följa upp sina anställda.

Idag löser kunskapsarbetare nya problem varje dag. Arbetssätt som baseras på detaljerade instruktioner och uppföljning fungerar inte längre.

Element av innovation och förnyelse kräver en nätverksstruktur. Det är viktigt at hantera det man ska göra tillsammans. I Lean-Agile lägger man tonvikt på självorganisering av arbetet. Det kräver ledare som kan skapa ägarskap och ansvarstagande i organisationer.

Management 3.0

Vi hjälper er att utveckla ert ledarskap. Vi tar stöd av Management 3.0 som är en globalt ledande modell för det moderna ledarskapet. Modellen adresserar medarbetarnas engagemang, delegering till självorganiserande team, kultur med gemensamma mål och värderingar, lärande i organisationen, effektskapande strukturer och förstås ständig förbättring.

Vi hjälper er att introducera nya beteenden för att förkorta beslutsvägar med höjd kvalité och nöjdhet. Detta genom att skapa en förståelse för förändringen och en fungerande självorganisering för att undvika både lösa boliner och alltför strikt kontroll.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Filip Backström
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Utbildning

En av de viktigaste komponenterna i en transformering och utveckling är utbildning. Vi sätter ihop och håller i ledarskapsutbildningar och arbetar med välbeprövade modeller såsom Management 3.0SAFe och LeSS.

Rådgivning, coaching och operativ konsulting

Vår strävan är att kundorganisationen ska bli självgående och ha kompetens för en kontinuerlig utveckling. Vi hjälper kunden i flera dimensioner genom att introducera nya verktygslådor för att möta sina utmaningar.

Våra coacher jobbar proaktivt i syfte att människor i organisationen ska finna nya verktyg och innehåll i sitt operativa arbete. Genom operativ konsulting får vi in arbetssätt i flöde-, värde- och snabbhetsorganisationen. I våra roller ger vi råd för fortsatt arbete mot målbilden.

Transformation

I syfte att öka organisationens förmåga till snabbhet och flexibilitet, kan vi hjälpa er att analysera organisationens nuläge och stötta en förändring utifrån struktur, beteende och kunskap.

Vi går in med ett transformationsteam med syfte att initialt skapa momentum. Vi säkerställer att ni kan bemanna nya ”agila” ledarroller och att ni lyckas etablera en kultur av ständig förbättring.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om vad vi gör, våra utbildningar och seminarier, och vad som händer inom affärsdriven agilitet? Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Till toppen