Framtiden kan inte kontrolleras

Iterationer, vetenskapliga experiment och snabb återkoppling i en transparent och nätverksorienterad organisation som arbetar synkroniserat och på ett samordnat vis, hjälper dig att uppnå flexibilitet och snabbhet. På det här sättet kan vi hantera en föränderlig framtid.

Vi hjälper er att sätta upp verktyg för att leda och fatta beslut inom strategi, affärsmodell och produktportfölj. Att sedan omsätta besluten och portföljen i effektiv handling och produktutveckling kräver en sammanhängande process och organisation.

Fatta beslut på rätt sätt

Det är svårt att fatta kraftfulla beslut som leder till resultat. Ett strukturerat arbetssätt och en process för strategi och beslutsfattande ökar dina förutsättningar att lyckas. Genom taktade iterationer där hypoteser formas och utvärderas baserat på feedback kan portföljen prioriteras, sorteras och exekveras.

Ett effektivt flöde skapas genom att använda lean och kanban för att bli snabb och transparent. När även ledningsarbetet blir agilt, fungerar leverans och exekvering så mycket bättre.

Skapa förutsättningarna

Med rätt förutsättningar kan fantastiska resultat uppnås. Men detta är en utmaning i flera dimensioner.

Vi behöver stabila och långsiktiga team som kan arbeta autonomt men samtidigt mot gemensamma mål. Teamen måste dela en värdeorienterad och kundcentrisk kultur.

Styrning och kontroll måste vara dynamisk och inte en begränsning för värdeskapandet.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Filip Backström
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Utbildning

En av de viktigaste komponenterna i en transformering och utveckling är utbildning. Vi sätter ihop och håller i ledarskapsutbildningar och arbetar med välbeprövade modeller såsom Management 3.0SAFe och LeSS.

Rådgivning, coaching och operativ konsulting

Vår strävan är att kundorganisationen ska bli självgående och ha kompetens för en kontinuerlig utveckling. Vi hjälper kunden i flera dimensioner genom att introducera nya verktygslådor för att möta sina utmaningar.

Våra coacher jobbar proaktivt i syfte att människor i organisationen ska finna nya verktyg och innehåll i sitt operativa arbete. Genom operativ konsulting får vi in arbetssätt i flöde-, värde- och snabbhetsorganisationen. I våra roller ger vi råd för fortsatt arbete mot målbilden.

Transformation

I syfte att öka organisationens förmåga till snabbhet och flexibilitet, kan vi hjälpa er att analysera organisationens nuläge och stötta en förändring utifrån struktur, beteende och kunskap.

Vi går in med ett transformationsteam med syfte att initialt skapa momentum. Vi säkerställer att ni kan bemanna nya ”agila” ledarroller och att ni lyckas etablera en kultur av ständig förbättring.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om vad vi gör, våra utbildningar och seminarier, och vad som händer inom affärsdriven agilitet? Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Till toppen