Hållbarhetstjänster

Digitalisering öppnar upp för helt nya möjligheter att tackla olika hållbarhetsutmaningar. Vi hjälper er använda kraften i digitaliseringen för att möjliggöra grön omställning, nå interna hållbarhetsmål och hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Knowit är del av FN:s globala klimatsatsning Race to Zero-kampanj, som samlar de företag och regioner som satt upp mål för nollutsläpp senast år 2050.

Behöver du få upp farten med ditt hållbarhetsarbete?

Bolla dina frågor med oss! Vi kan leverera team som består av hållbarhetsstrateger, molnexperter, jurister, analytiker, utvecklare, kommunikatörer och innovatörer som kompletterar expertisen i din verksamhet.

Lär av andra som lyckats med hållbara innovationer

Blir inspirerad av kommuner och organisationer som tagit fram digitala lösningar som gör vardagen lite enklare, grönare, säkrare eller bara lite smartare!

Tjänster för grön omställning

Strukturerad och tillförlitlig data är en grundpelare för en hållbar digital transformation. Genom klimatrådgivning, insamling, analys och beräkning möjliggör och framtidssäkrar vi tillsammans er organisation utifrån er ambition och de höga regulatoriska krav som ställs.

Hållbarhetsrådgivning

Vi möter vi dig där du är och ger dig en plan framåt för grön omställning och hållbar tillväxt. Med spetskompetens inom hållbarhet, strategi, juridik, teknik och kommunikation skapar vi förutsättningarna för din verksamhet att ställa om och bli mer hållbar.

Rapportering & automatisering

Effektivisera ditt hållbarhetsarbete så att du håller jämna steg med de ökade rapporteringskraven inom hållbarhet. Med vår helhetslösning kan vi automatisera insamling, bearbetning, analys och visualisering av din hållbarhetsdata. 

Klimatberäkningar av IT

Vi hjälper dig att göra klimatberäkningar av de IT-system ni kör i molnet och beräknar systemens klimatavtryck. Vi ger utvecklare ett kraftfullt verktyg för att optimera i molnet och möjligheten för IT-chefer att skapa en grön IT-strategi.

EU:s taxonomi

Måste din verksamhet rapportera enligt EU-taxonomin, en lagstiftning och måttstock på hur grönt ett företag är? Vi hjälper dig att förstå vad förordningen innebär för just ditt företag och hur du kan skapa effektiva digitala processer för de rapporteringskrav som taxonomin ställer.

Smart & hållbart samhälle

Vill du skapa lösningar som förenklar vardagen och gör oss mer klimatsmarta? Vi kan stötta dig inom allt från IoT och robotisering till utveckling av nya digitala tjänster för att minska klimatpåverkan. Vi kan även stärka din organisations digitala mognad för att göra livet lite bättre för dem som bor och verkar i samhället.

Gör dig redo för CSRD

Om du ska rapportera enligt CSRD, som börjar gälla från räkenskapsåret 2024, kan våra hållbarhetsstrateger, förändringsledare och jurister förbereda dig för de nya riktlinjerna som ställer höga krav på processer, målsättning, datainsamling och spårbarhet i data.

Blir mer hållbar i molnet

Som partner till AWS, Microsoft Azure och Google Cloud, guidar vi dig rätt bland molntjänsterna så att du får större skalbarhet, tydliga kostnadsbesparingar och minskade utsläpp. Vi utrustar dig med verktyg och metoder så att du kan beräkna och förstå hur dina molnlösningar påverkar miljön.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om hållbarhet

I nyhetsbrevet delar vi kunskap om exempelvis CSRD, EU:s taxonomi, datadriven hållbarhet, klimatberäkningar och mycket mer.

Till toppen