Helhetsleverantör

Knowit har djup verksamhetskunskap och stor erfarenhet av att hjälpa kunder inom många olika marknader och branscher med datadriven tillväxt.

Med en kombination av managementkonsulter, dataanalytiker, kommunikationsexperter och specialister inom IT och systemlösningar ser vi till att du når dina mål utifrån era unika förutsättningar och behov. Vi tar ett helhetsgrepp om din datadrivna resa och stöttar dig med alltifrån strategisk rådgivning, implementering av tekniska lösningar till rapportering och visualisering.

Datadrivna strategier

Vi hjälper dig och din organisation framåt på er digitala transformationsresa för att skapa bestående tillväxt, identifiera nya affärsmöjligheter och effektivisera er verksamhet. Ni får praktisk vägledning i hur ni både använder och omvandlar data till värdeskapande insikter som bidrar till ett ökat värde.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för er att förstå era kunder bättre för att bygga goda, långsiktiga relationer som leder till ökad lojalitet och engagemang. Vi identifierar nya marknader, förbättrar kunderbjudanden eller skapar en bättre matchning mellan köpare och säljare. Slutligen agerar vi proaktivt genom att förutse vad dina kunder kommer att göra i framtiden baserat på aktuella trender och historik.

Under arbetets gång arbetar vi med förändringsledning för att få med alla på tåget – från toppchefer till medarbetare. Tillsammans ser vi till att alla känner sig bekväma med att använda dataanalys systematiskt och kontinuerligt i sina arbeten för att stötta verksamhetens strategi och vision.

Datadrivna kundupplevelser

Den digitala kundresan har aldrig varit viktigare. Den nya tekniken har förändrat vårt beteende och våra förväntningar. Vi vill ha snabb tillgång till allt, det ska vara skräddarsytt just för oss och vi vill dessutom gärna kunna påverka och interagera. Detta ställer stora krav på dig som avsändare. Du behöver vara aktuell, relevant och du behöver individanpassa ditt budskap och kanske också din produkt.

Goda användarupplevelser är avgörande för framgångsrika digitala affärer. Därför lägger vi stor vikt vid att förstå användarnas behov och drivkrafter. Vi kan hjälpa dig att visualisera kundresan från början till slut, identifiera viktiga ögonblick eller touchpoints och att samla in värdefulla kundinsikter med hjälp av din data.

På en snabbt föränderlig marknad levererar vi kompetens och erfarenhet inom både B2B och B2C. Vi har spetskompetens inom bland annat CRM (Customer Relationship Management), Google Analytics och SEO (sökoptimering). 

Läs mer om vårt erbjudande inom: 

Datadriven verksamhet

Det är viktigt med tydliga mål när du arbetar datadrivet. Vad är det som ska uppnås? Vilka frågor ska besvaras? Har du data eller hur får du rätt data som besvarar önskad frågeställning. Hur hanterar och visualiserar du sedan din data för att göra den enklare att förstå och kommunicera?

Varje bransch kan dra nytta av de fördelar som data och analys ger, genom att använda sig av bland annat intelligent automatisering, AI, maskininlärning, data management, data engineering, prediktiv analys, visualisering och optimering.

Utvecklingen sker snabbt idag och som organisation och verksamhet behöver du arbeta agilt och vara öppen för nya arbetssätt och ny teknik även när det gäller hanteringen av din data. Våra konsulter och analytiker har erfarenhet från flera branscher i kombination med stor kunskap om olika verktyg och plattfomar. 

Med oss som partner får du praktisk vägledning i datadrivna arbetssätt, processer, hantering och optimering av dataflöden. Vi guidar dig rätt bland systemverktyg och plattformar för att skapa de bästa förutsättningarna för en datadriven kultur i din verksamhet. Genom rådgivning, träning, utbildning, implementering och utvärdering hjälper vi dig att hantera, nyttja och kontinuerligt förfina din data på bästa sätt för att hela tiden leverera högsta datakvalitet och affärsvärde.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen