Förståelse för produkten eller tjänsten

Vi vill understryka vikten av att förstå tjänsten eller produkten innan projektet drar igång. Vi träffar er gärna för ett initialt möte eller workshop där vi kort går igenom förutsättningar, syfte och mål med projektet som helhet, samt diskuterar igenom ansvar och tidplan, för att kunna sätta ett övergripande projektupplägg. Dessutom ser vi till att förmedla några grundfunktioner där ni enkelt kan hämta in delar av er investering.

Person granskar post it-lappar på whiteboard

Test och kvalitetsarbete

Vi har stort fokus på kvalitet i våra leveranser och arbetar med kvalitetsgranskning redan i de tidiga faserna i förvaltning (och projekt.) då vi sett prov på att ”fail fast” lönar sig i slutändan. Vi jobbar med kvalitet i förebyggande syfte och inte bara för att hitta fel i systemet. Vi tänker kvalitet redan vid design och kravinsamling genom att någon representant från de olika expertisområdena tillsammans med kvalitetsansvarig är involverad i ett tidigt stadium i ett projekt. Vikten läggs i att de krav som tas fram är mät- och testbara samt säkerställer att varje del i systemets livscirkel överensstämmer med de kundkrav som har tagits fram tillsammans med er. Vid testarbetet använder vi oss av manuell testning, testautomatisering och/eller exploratory testning beroende på era behov och mognadsgrad. Våra testfall dokumenteras i ett testverktyg (idag Testlodge för manuella tester och Selenium för automatiserade tester) som används parallellt med vårt ärendehanteringssystem (idag Jira)

Händer på hantverkare

Implementering

Tillsammans med några av Nordens duktigaste utvecklare och arkitekter så tar vi fram en lösning som är anpassad efter just era behov. Vi ser till att mappa era behov med vald produkt eller tjänst för att säkerställa att vi bibehåller en helhet och utnyttjar de funktioner som redan finns out-of-the-box. Vi återanvänder naturligtvis mycket av den kunskap som vi genom åren har förskansat oss i form av återanvändbara moduler. Detta för att göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt.

Kamera och pennor i olika färger på ett skrivbord

Utbildning och onboarding

Det stora arbetet börjar egentligen efter implementation. Med utbildning och effektiv onboarding hjälper vi er med att komma igång så att ni snabbt kan märka av effekten av er investering. Vi ser till att anpassa nivån efter just era behov. Vi vet att projekt där slutanvändare exkluderas ofta fallerar. Därför har vi program för utrullning av samarbetstjänsterna där vi bland annat skapar experter i er organisation så att kunskapen börjar gro inifrån. Vi har färdiga utbildningspaket och vi kan skräddarsy dessa om ni vill inkludera något utöver grundinnehållet.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen