Diagram – presentera data på ett snyggt, enkelt och överskådligt sätt

Med modulen Diagram kan du presentera data från en utpekad fil i filarkivet. Färdigställ utseendet i inställningarna så att det passar in på din webbplats.

Välj bland färgerna i ditt tema och bland flera olika diagramtyper:

Inställningar

Modulen har en vy där du gör dina inställningar.

imagetipo.png

Data

Första steget är att lägga in en fil i filarkivet och sedan välja denna i inställningsvyn. Exportera din Excel-fil till csv-format i Excel med semikolon som avskiljare.
(Giltigt filformat är .csv och avskiljare är semikolon.)

Typ av diagram

Här väljer du vilket typ av diagram som du vill presentera data med. Följande typer är möjliga att välja mellan:

Gemensamt för de första fem typerna är att data kan presenteras med diagram och/eller tabell tillsammans.

Placering av tabell

imagenjmk.png imageykv6.png

Inställningen för placering av tabell återfinns på de första fem diagramtyperna med alternativen:

  • Egen flik - lägger in en knapp i hörnet av diagrammet för att kunna visa tabellen
  • Under diagrammet – för att göra diagrammet mer tillgängligt på din webbplats presenteras tabellen direkt under diagrammet

Text vid axlar

Möjligheten finns att lägga till förtydligande texter för y- och x-axeln.

image2n5es.png

Fylls ingen text i, så skrivs inga texter för axlarna ut.
Denna inställning återfinns på de fyra första diagramtyperna.

Generella inställningar

image8s19m.png

Visa värden i diagrammet

Välj mellan att visa eller dölja värdet intill respektive stapel/linje/cirkel i diagrammet.

Vänd tabellen

Här kan du välja om data ska presenteras vertikalt eller horisontellt i tabellen.

Diagramhöjd (px)

Ställ in höjden i antal pixlar.
Fylls ingenting i denna ruta så faller den tillbaka till en standardinställning.

Formatmall

Ställ in vilken formatmall du vill att samtliga texter i diagrammet ska ha.

Formatmallarna i denna lista hämtas ifrån Webbplatsinställningar och det är där du lägger till nya alternativ.

Utseende

imagehm7yce.png

Färger

Tema

Om diagram ska läggas ut på en sida som har en mörk toning i bakgrundsfärgen, välj mörkt tema, så anpassas diagrammet. Exempelvis medför det att linjer skiftar färg och ger bättre kontraster mot den mörkare bakgrunden.

Färgväljare

I färgväljaren bestämmer du vilka färger diagrammet ska visa. Färgväljaren hämtar alternativen från webbplatsinställningarna och det är där du lägger till nya alternativ, om diagrammet saknar någon färg.

Färgerna används i den ordning du lägger till dem. Behöver du byta ordning, då gör du det genom att dra färgen till önskad plats i listan. Väljer du inga färger kommer diagrammet att hämta dessa från listan automatiskt.

Övrigt

Modulen är anpassad att ta upp den bredd den har möjlighet till. Det går enkelt att ställa bredden med Sitevisions inbyggda verktyg för detta, antingen via grids och spalter eller med storleksjusteraren under Egenskaper -> Utseende -> Storlek -> Bredd.

Exempeldata

Här finns exempeldata för samtliga diagram. Dessa hjälper dig att se vilken formatering modulen behöver ha på respektive diagram, för att fungera optimalt.

Linjediagram.csv

Stapeldiagram.csv

Grupperat stapeldiagram.csv

CirkelDiagram.csv

Liggande stapeldiagram.csv

Till toppen