– I mars besökte nästan 19 miljoner 1177.se. Aldrig tidigare har så många människor besökt webbplatsen på en månad. Jämfört med januari och februari var det cirka 14 miljoner besök per månad. Uppdraget  ägs av SKR, Sveriges kommuner och regioner, och ansvarar för utvecklingen av vårdguiden. 

– I efterhand ser vi att det var bra tajming att en av Sveriges mest besökta webbplatser lanserade en helt ny teknisk plattform förra våren, säger Sebastian Vidovic, kundansvarig på Knowit. Webbplatsen riktar sig till alla invånare i Sverige och har därför höga krav på tillgänglighet och användarvänlighet.

Agil och kontinuerlig utveckling – devops centralt
– På grund av projektets komplexitet har vi också använt och lyckats med agil arbetsmetodik för att skapa synkronisering och effektivt samarbete, säger Vidovic. - Arbetssättet stärker kopplingen mellan Inera och utvecklingsteamet. Kravspecifikation, arkitektur och organisation har hanterats av Ineras egna medarbetare och konsulter.

 

«Lean, agil, devops och automatisering är viktiga koncept för att förklara hur det här har blivit så bra

 

Ett tvärfackligt team på 12 personer från Knowit arbetar fortfarande kontinuerligt med användarupplevelse, utformning, testning och utveckling. Dessutom använder vi andra specialister vid behov, till exempel när vi använde robotar för att hantera migrationen. – Vi organiserar arbetet och processerna för systemutvecklingen utifrån devops-filosofin. Man känner igen principerna för agil utveckling och "lean", nämligen iterativ utveckling, automatisering, involvering av användare samt snabb återkoppling, förklarar Vidovic.

Effektivt samarbete med intressenter från 21 olika landsting
Projektets komplexitet framgår av att uppdragsgivaren består av 21 olika landsting, alla med en rad intressenter. Det agila tillvägagångssättet innebar att projektet har delats upp i mindre leveranser (treveckors sprintar). Arbetet med den mest omfattande webbplatsen i projektet, 1177 Vårdguiden, utvecklades på rekordtid.

Ökad användarvänlighet och enkelt att lägga till nya funktioner
Den nya plattformen ger inte bara större stabilitet med avseende på drift och styrning för en rad webbplatser för e-hälsa. Det kommer också att vara lättare att utveckla webbplatserna i framtiden. – En viktig komponent i projektet har varit att skapa en plattform som ger förutsättningar för att arbeta med kontinuerlig utveckling av webbplatsen. Vi har också varit lyhörda för att redaktörerna ska få ett effektivt verktyg som tillgodoser deras kommunikationsbehov, säger Vidovic.

– Egentligen har vi byggt en gemensam plattform för ett antal olika webbplatser – med 1177 Vårdguiden som kronan på verket. De webbplatser och tjänster som kommer att finnas på den nya plattformen är:

 

En robot hanterar migration
Ett annat fokus för projektet har varit att arbeta tids- och kostnadseffektivt. Förutom en serie automatiserade tester av webbplatserna har en administrativ robot använts för att migrera allt innehåll. Vårdguiden innehåller tusentals sidor och det är viktigt att det som finns där är korrekt, både medicinskt och språkligt. Roboten minimerar enformigt arbete och eliminerar den mänskliga faktorn.

 

«Roboten minimerar triviala arbetsuppgifter
och eliminerar den mänskliga faktorn

 

Säkerhet och tillgänglighet är viktiga komponenter
Tillgänglighet är en viktig del i att bygga Sveriges största mötesplatser för e-hälsa. Både i fråga om utformning, gränssnitt och innehåll. Därför har teamet testat webbplatserna, både med avseende på teknisk tillgänglighet och genom tester där användare med olika funktionsvariationer har deltagit. Säkerhet har varit högsta prioritet i hela projektet, med avancerad och automatiserad testning.

Dessutom har projektets komplexitet varit betydande i alla berörda landsting. – Att bygga en mötesplats som så många har nytta av dagligen ligger också nära Knowits vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation, säger Vidovic.

Till toppen