Kontroll och infromationsstyrning Knowit

Dessa områden styrs ofta proaktivt genom riktlinjer och utbildningsinsatser men måste dessutom kontinuerligt kontrolleras för att säkerställa fullkomlig regelefterlevnad.

Knowit hjälper till att identifiera och analyser vilka risker det innebär med ostrukturerad information. Vår verksamhetskonsulter kan svara på snåriga avvägningar vad som gäller kring gallringskrav och rutiner, praxis utifrån gällande regelverk och GDPR-krav. 

Har ni tankar på vad begäran om registerutdrag kan innebära för er verksamhet? Med långtgående erfarenhet inom informationskvalitet hjälper vi våra kunder att fram olika riskanalyser samt handlingsplaner som sträcker sig i regel över 2 år med tydliga direktiv och instruktioner. Vi skapar de bästa förutsättningar att utifrån mognadsnivå och kompetens, hantera nya regelkrav och höja kvaliteten i er organisation.

Kontakta oss
Thomas Gustavsson
Verksamhetsutvecklare – Informationsstrategi
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen