Knowit Informationsstyrning

Våra arkivkonsulter har akademisk examen inom arkivkunskap och oftast flerårig yrkeserfarenhet från offentlig och privat verksamhet. Vi är därför vana vid att snabbt sätta oss in i verksamheten. Vi kan hjälpa dig med den dagliga brevöppningen och diarieföringen, utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling, upprättande och uppdatering av policys, hanteringsanvisningar och interna regelverk. Knowits konsulter har vana av att ordna och förteckna arkiv både enligt allmänna arkivschemat och enligt processbaserad eller verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Tillsammans med er skapar vi ett tydligt upplägg med löpande avstämningar där ni kan känna att ni är i trygga händer. Vi utgår naturligtvis från rådande lagar, föreskrifter och standarder i arbetet och håller oss alltid uppdaterade på det senaste från Riksarkivet, Datainspektionen, Justitieombudsmannen (JO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kontakta oss
Thomas Gustavsson
Verksamhetsutvecklare – Informationsstrategi
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen