Informationsstyrning Knowit

Detta kan vi hjälpa dig med gällande informationsstyrning:

 • Informationsstrategi: Hur ska information hanteras för att organisationens strategiska mål skall kunna uppfyllas? Här finns en stark koppling till organisationer som vill vara datadrivna med målet att affärsutveckla genom beslut baserade på data.
 • Informationsmodellering: Vad har vi för regler för information, hur ska information grupperas och namnsättas och hur bestäms detta på bästa sätt?
 • Processer och arbetsrutiner: Hur ska man arbeta kring informationsstyrning, var ligger ansvaret, vem gör vad och hur ofta?
 • Datakvalitet: Följer vi regler och definitioner kring information, stämmer informationen eller innehåller den felaktigheter?
 • Systemstöd för informationsstyrning: Vilka befintliga system har ni idag? Vilka stödjer era behov? Behöver ni ytterligare för att knyta ihop er data?

 

Huvudsakliga aktiviteter inom informationsstyrning är:

 • Ringa in vilken information som är prioriterad.
 • Identifiera informationsobjekt.
 • Informationsmodellering.
 • Analys: Var finns dessa data, i vilket skick, vem bör vara ägare, var ska det uppdateras?
 • Åtgärdsplan, inklusive tekniska förbättringar, arbetsrutiner och roller.
 • Implementation av förändringar, både tekniska och organisatoriska.
Kontakta oss
Thomas Gustavsson
Verksamhetsutvecklare – Informationsstrategi
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen