Rådgivare inom cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär ett avfallsfritt och utsläppsfritt samhälle där alla resurser utnyttjas i en evig cykel. Våra team som arbetar med hållbarhet och cirkulär ekonomi består av strategiska rådgivare, marknadsförare, designers och utvecklare – alla certifierade inom sitt område och samtliga har bedrivit innovation inom företag och organisationer under lång tid.

Så stöttar vi kunder

Vi stöttar kunder med att hitta inkomstmodeller som flyttar kassaflödet från produktförsäljning in i produktens livscykel genom att exempelvis göra produkten till en tjänst. Eller se till att allt som tidigare har definierats som avfall och som kostar pengar att bli av med, förvandlas till en värdefull resurs som kan återanvändas eller återvinnas. För aktörer som inte hanterar material på det här sättet stöttar vi med hur de kan se sig själva som en möjliggörare för cirkulära system. Behöver ditt företag stöttning med energioptimering av tekniska lösningar, grön nudging (hur får du dina kunder att agera hållbart?), utbildning i cirkulär innovationsmetodik, eller hjälp med att ta fram value stream mapping och cirkulära affärsmodeller är du välkommen att kontaka oss så hjälper vi dig.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen