e-handelsstrategi

  • Definiera målsättning på lång och kort sikt samt relevanta KPI:er
  • Fördjupad verksamhetsanalys för anpassning av organisation och processer

Tack! Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart som möjligt!

Digital kommunikation och varumärke

  • Nuläges- och målgruppsanalys för att kartlägga konsumentens behov
  • Audit av digital närvaro
  • Framtagande av digital kommunikationsstrategi
  • Digitalisering av varumärke

Koncept och design

  • Framtagande av koncept och en design som skapar förutsättningar för er att nå kundens mål genom att möta målgruppernas behov

Teknik- och plattformsval

  • Analys av e-handelsplattformar utifrån kundens behov och önskemål
  • Framtagande av övergripande kravspecifikation

Tack! Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart som möjligt!

Till toppen