På det hela taget kommer vi som konsumenter och användare av tjänster i allt större utsträckning att efterfråga rörlighet och konnektivitet, men digitaliseringen leder också till dematerialisering, demonetarisering och decentralisering. Behovet av prylar och hårdvara minskar, vi får nya processer som genomför och distribuerar valuta och i framtiden är det kanske inte ens säkert att vi ens behöver en centralbank, till exempel. Men det är ändå viktigt att förstå två andra trender som alltid har och alltid kommer att förändra världen: deflation och kemi. I en deflaterad värld är idéerna värdefullare än produkterna. Idéer som kan hjälpa människor att förbättra sin verksamhet blir vår viktigaste valuta. Dessutom vet vi att betydande samhälleliga förändringar i tusentals år till stor del har skett på grund av framsteg inom kemi, medicin, läkemedel, gödningsmedel, 3D-utskrifter etc.

 

Superinternet tar sig an klimautmaningen

Det nya superinternet kan bidra till att den globala klimatförändringen inte skapar flera miljarder klimatflyktingar under de närmaste åren. Superinternet uppstår när ”kommunikations-internet”, ”det digitaliserade energi-internet” och ”transport-och-logistik-internet” ses i sammanhang. En miljard nya människor kommer att ansluta till internet, och det kommer att ske med hjälp av mobilen. Femtio miljarder ting kommer att anslutas till Internet, så vi kommer att ha fler mobila enheter än det finns människor på jorden.

 

Vi kan spara en miljon liv bara i trafiken varje år

Låt mig ta transporter som ett exempel på hur digitalisering kan bidra till en bättre värld. Varannan minut får jorden lika mycket solenergi som hela världen behöver under ett helt år.

Så källan är inte något problem, utmaningen är att ta hand om denna. Detta är precis den affärsidé Elon Musk har: att bevara – ta hand om – solenergi. Tekniken, hävdar många, kommer som yttersta konsekvens att minska bilbehovet med 99 procent. Vi kommer i högre grad att konsumera bilen som en tjänst och dina barnbarn kommer att fråga dig om du verkligen fick köra din bil själv.

Detta innebär problem för alla som sysslar med transport, säljer bilar, kör taxi, säljer försäkringar eller billån. Aluminiumverk och trafikskolelärare; listan är lång. Parkeringsplatser blir parker. Idag inträffar en bilolycka per 100 000 körda kilometer; med självkörande bilar minskar detta till en olycka per 10 miljoner körda kilometer. Det är så det går när någon har en revolutionär inställning till transport, istället för en mer konventionell och evolutionär.

 

Datadrivna företag anpassar sina affärsmodeller genom bättre förståelse för användarnas behov och beteenden

De data man har tillgängliga kommer att hjälpa företaget att identifiera vad man ska erbjuda i morgon, hur man paketerar det och till vem. Informationen används för att fastställa relevansen och potentialen hos olika modeller samt för att omvärdera roller och placering av de olika tjänstutbuden för att påverka nettoresultatet maximalt.

 

Tekniken suddar ut gränserna mellan brancher och industrier

Musikindustrin drabbades tidigt. Även mediebranschen. Google, Apple, Facebook och Amazon (GAFA) tar fram bilar, transport- och energilösningar och finansiella produkter. De går in i dagligvaruhandel, mode, bokförlag och mobil. Och så vidare. I dag ser vi att ett antal företag förändrar nya branscher. För att de kan. Apple har nu en miljard prylar i omlopp, liksom världens största databas med kreditkortsnummer i samband med iTunes. Naturligtvis började de med betalningsförmedling – ApplePay.

 

Receptet för att bli "distrupted"

Om vi tittar på företag som inte har hängt med i svängarna ser vi flera kännetecken:

  • Stabil affärsmodell under många år
  • Verksamhetsfokus – långsiktig planering
  • Höga inträdeshinder till sin marknad
  • Svag entreprenörskompetens
  • Börsnoterat, lågriskinvesteringar, få satsningar
  • Chefer som önskar lösningar; liten acceptans för problem

 

Gemensamt för många som lyckas är att de har ett digitalt tänkesätt; de ser inte detta som en teknik, utan ett sätt att göra saker på. De är engagerade i hur digitaliseringen kan skapa värde för affärsutveckling, effektivitet, positionering och innovation. De ställer frågor som ”är vi en producent eller är vi ett företag som gör det lättare för våra kunder att utföra sin verksamhet?”. Om det senare är fallet blir omedelbart logistik och service viktigare än produktionslinjen.

Vår uppmaning till många kunder är faktiskt: glöm produktion och distribution, fokusera på att äga kundrelationen. Positionen ”närmast kunden” kan bara nås genom att fokusera på hela kundens livssituation och kundens vardag – sett från kundens sida. Starkt varumärke och suverän användarupplevelse, enkelhet, relevans, insikt, konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet blir framgångskriterier. I det nya ekosystemet som utvecklas kommer ert varumärke att hjälpa till att avgöra om ni lyckas ta ”närmast-kund-positionen”. Och er förmåga att etablera samarbete med exempelvis producenter och distributörer blir viktig.

 

Nya plattformar kopplar ihop branscher och företag

De nya ekosystemen förändrar traditionella konkurrensvillkor. Aktörer inom branscher och industrier växer fram som facilitator eller arbetar tillsammans för att bygga nya produkter, tjänster och kundupplevelser. Vissa företag går in i nya branscher via befintliga plattformar medan andra skapar sina egna. Skalning och värdeinhämtning blir här enorma på grund av kopplingen mellan olika plattformar.  Ett exempel är Uber-plattformen. Den kan skalas geografiskt och kan anslutas till ekosystemet i exempelvis AirBnB. Uber är relevant för AirBnB men inte tvärtom. AirBnB vet när du landar och kan erbjuda transport med Uber.

Det kan vara klokt att se deras verksamhet som en del av ett företags ekosystem snarare än som en del av en bransch. Ett vanligt exempel är Apple som leder ett ekosystem mellan branscher, datorer, hemelektronik, information och kommunikation, betalningshantering etc. Ett sådant ledarskap gör det möjligt för resten av systemet att investera i riktning mot en gemensam framtid med gemensam värdeinhämtning.

I synnerhet är leverantörer som bank, försäkring, el, bredband och mobiler bland de mest sårbara och behöver ändra sin kärnverksamhet. De kan göra detta genom att omdefiniera och anpassa sin egen roll och tillväxtstrategi till de nya ekosystem som utvecklas. En bra men krävande strategi för företag som idag levererar kritiska tjänster till hemmet är att söka positionen som en komplett leverantör av tjänster relaterade till kundens hem, boende, familj och livssituation. Helt enkelt att ompositionera sig som den mest attraktiva leverantören av ”alla nyttiga vardagstjänster i våra hektiska familjeliv”.

 

Värdet av märkesvaran blir viktigare när ekosystemen mognar

Er märkesvara är summan av det människor tänker om er varje gång de upplever er. Kalla det gärna för magkänsla. Mekanismerna bakom att påverka den här känslan, att bygga och förvalta en märkesvara, är desamma som alltid. Men digitalisering och annan teknik leder till en långt mer fragmenterad och komplex kanalmix. På grund av att de molnbaserade plattformarna Google, Amazon, Facebook och Apple med flera varje gång jämförs med världens bästa användarupplevelse, blir värdet av strategisk varumärkesbyggande allt viktigare.

Ställ dig själv frågan om GAFA kommer att sälja försäkringar, el, mobil-och betaltjänster i Norge? Blir de en konkurrent eller en aggregator? Det är inte är så troligt att alla dessa fyra datajättar – Google, Amazon, Facebook och Apple – kommer att sälja sådana tjänster till slutanvändare om ett par år. Men sannolikt kommer någon av dem att göra det. I så fall tror vi att de kommer att rita om spelplanen. Exempel: Amazon är mest känt för att inta en aggregatorposition på en ny marknad, dvs. konsumenten kan välja mellan många eller alla leverantörer av en tjänst. Det ser vi redan att Amazon gör i försäkringsbranschen i vissa länder.

 

Hur möter nordiska företag de nya ekosystemen?

Nordiska företag sänker kostnaderna och effektiviserar arbetsprocesserna – inklusive robotar (RPA och chatbots). De utvecklar självbetjäningslösningar och prioriterar goda digitala användarupplevelser. De stärker sin innovationsförmåga och bygger innovationskultur. För närvarande har vi dock inte sett så många nordiska företag som har byggt digitala ekosystem baserat på insamling och tolkning av stora mängder data.

 

De tre viktigaste hörnstenarna i en strategi för en snabbt föränderlig värld

För att lyckas är vi övertygade om att ni måste inkludera de tre hörnstenarna i en sådan strategi: Differentiering, insikt och innovation. Samtidigt är det viktigt att identifiera förbättringsområden som är tillräckligt stora för att ge er snabbhet och momentum – och det samtidigt i en storlek som gör att de kan genomföras.

Vi ställer gärna upp och går på djupet när det gäller hur differentiering, insikt och innovation kan hjälpa er i en datadriven värld.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen