Då Gartner presenterade sin syn på detta på en årlig konferens i Barcelona i november 2016 lanserade de uttrycket ”The Intelligent Digital Mesh” (det intelligenta digitala nätverket). Det avser en omfattande blandning av människor, prylar, innehåll och tjänster som utgör basen för deras förutsägelser för det här året. Gartner delar in det hela i tre områden med rubrikerna Intelligent, Digital och Mesh. Det sista begreppet kan vi ungefärligen översätta med ”nätverk”.

Intelligent

Trend #1
AI och avancerad maskininlärning

Intelligenta system som lär och anpassar sig och potentiellt agerar självständigt istället för att bara utföra förhandsdefinierade instruktioner.

Trend #2
Smarta appar

Inkluderar teknik såsom virtuella personliga assistenter (VPA). Kan transformera arbetsplatser genom att förenkla triviala uppgifter (prioritera e-post) och göra användarna mer effektiva (rikta uppmärksamheten på viktigt innehåll och åtgärdspunkter). Med hjälp av AI kommer teknikleverantörerna att fokusera på tre områden: avancerade analysverktyg, AI-baserade och i allt högre grad självstyrande affärsprocesser samt AI-baserade engagerande, konverserande och sammanhängande användargränssnitt.

Trend #3
Intelligenta prylar

Nya, intelligenta prylar kategoriseras oftast som robotar, drönare eller självkörande fordon. Trots det representerar dessa tre grupper bara en liten del av det vi inkluderar i uttrycket intelligenta saker. Sakernas Internet – Internet of Things, IOT – representerar en mängd prylar och installationer som kommer att bli ännu smartare med hjälp av artificiell intelligens. Dessa kommer vi att hitta överallt hemma, på kontoret, fabriksgolvet, sjukhusen etc.

Digital

Gränsen mellan den digitala och den fysiska världen blir allt svårare att dra. Att den digitala världen i allt högre grad blir en detaljerad spegelbild av den fysiska världen, och i vissa sammanhang synes vara en del av denna, skapar förutsättningar för nya affärsmodeller och digitala ekosystem.

Trend #4
Virtuell och utvidgad verklighet

Virtuell verklighet (VR) och utvidgad verklighet (AR) förändrar vårt sätt att förhålla oss till varandra. Exempelvis kan VR användas för utbildningssessioner, eller för ”besök” till platser man inte skulle ha kunnat uppleva utan VR. AR, som kan få den fysiska och den virtuella världen att smälta samman, ger företag möjligheter som svårligen låter sig beskrivas med ord.

Trend #5
Digital tvilling

Inom 3–5 år kommer miljarder prylar att representeras av digitala tvillingar; en dynamisk modell av ett fysiskt ting eller ett system. En digital tvilling används för att analysera och simulera verkliga förhållanden, reagera på förändringar, förbättra driften och ge ett mervärde. Digitala tvillingar av fysiska objekt kombinerade med digitala representationer av resurser och miljöer samt människor, företag och processer möjliggör en allt mer detaljerad digital representation av den fysiska världen för simulering, analys och kontroll.

Trend #6
Blockkedja

En blockkedja är en distribuerad databas för registrerad information. Blockkedjetekniken har potential att förändra vårt sätt att skapa tillit och förtroende, och därmed påverka vårt förhållande till avtal, handel och ägarbyte. Med EU:s nya betalningsdirektiv som ska gälla från januari 2018 blir många av dagens storföretag mycket sårbara.

Mesh

Begreppet ”mesh” avser ett dynamiskt nätverk av människor, processer, prylar och tjänster som understöder intelligenta digitala ekosystem. När detta nätverk utvecklas förändras användarupplevelsen fundamentalt, och både underliggande teknik, säkerhetsarkitektur och plattformar måste förändras.

Trend #7
Konverserande system

Konverserande system kan vara allt från enkla, informella tvåvägssamtal, till exempel ett svar på frågan ”Hur mycket är klockan?” till mer komplexa interaktioner såsom insamling av vittnesmål från vittnen till kriminella handlingar i syfte att generera en profil av en misstänkt person. Systemen introducerar en modell där datorn ”hör” och anpassar sig efter en persons behov, för att därefter ge ett för personen relevant svar. 

Trend #8
Nätverksapp och servicearkitektur

Det intelligenta ”digitala nätverket” kommer att kräva förändringar i arkitektur, teknik och verktyg som används för att utveckla lösningar.Nätverksappen och servicearkitekturen (MASA) är en flerkanals lösningsarkitektur som utnyttjar molnet och serverlös datorkraft, containrar och mikrotjänster samt API:er och händelser för att leverera modulbaserade, flexibla och dynamiska lösningar.

Trend #9
Digitala teknikplattformar

Digitala teknikplattformar är byggstenarna för en digital verksamhet och nödvändiga för den som vill träda in i den digitala sfären. Varje organisation kommer att ha en kombination av fem digitala plattformar: informationssystem, kundupplevelsen, analys och information, IOT och olika ekosystem. Speciellt kommer nya plattformar och tjänster för IOT, AI och konversationssystem att utgöra ett viktigt fokus fram till och bortom år 2020.

Trend #10
Anpassningsbar säkerhetsarkitektur

Utvecklingen av intelligenta ”digitala nätverk” med digitala teknikplattformar och tillämpningsarkitekturer betyder att säkerhetsfunktionerna måste bli anpassningsbara. Säkerhet i IOT-miljö är speciellt utmanande. Säkerhetsteam måste samarbeta med tillämpnings-, lösnings- och affärsarkitekter och utvärdera säkerhetsaspekterna i ett tidigt skede vid utformning av tillämpningar och IOT-lösningar. Säkerhet på flera nivåer samt användar- och beteendeanalys kommer att bli obligatoriskt för de flesta företag. 

Till toppen