Knowit tar regelbundet pulsen på de miljöer i världen som driver digitaliseringen framåt. De två senaste åren har vi uppmärksammat att fokus förflyttats från "teknologi och digital" och över till kundupplevelser, CX, Customer Experience. Även hos Google i Silicon Valley talas det nu mer om empati och starka kundupplevelser.

Vi tror att detta är ett bra budskap att ta med sig in i julen, inför nya och tuffa beslut som väntar nästa år. Här har vi samlat relevanta artiklar som tar upp hur vi tolkar världen. Samtliga artiklar är publicerade på knowit.se/tomorrow 

God jul och gott nytt år!

Big data värdelöst utan reell kundempati
5 min read
Aldrig har marknadsförare känt så mycket för sina kunder, men kunder har aldrig varit mer missnöjda med marknadsföringen.

Datadrivna kundupplevelser i nya ekosystem
5 min read
Branscher så som bank, försäkring, el, bredband och mobil är bland de mest utsatta och måste förändra sin kärnverksamhet.

En bättre kunddialog med chatbots
4 min read
I dag är måttstocken global och kunderna förväntar sig en behandlingstid på några sekunder

Inbound Marketing
3 min read
Den mest trovärdiga leads-magneten på många år.

Teknikförståelse omdefinierad
3 min read
Gamla hjältar har inte längre rätt.

Är innehållet i sociala medier chefens ansvar?
4 min read
Sociala medier styrs av känslor och Content Marketing bör och kan genomsyra kommunikationen.

Förstår de anställda vilka de är och vart de är på väg?
3 min read
Hur kan den enskilda medarbetaren motiveras till att förstå och uttrycka sitt varumärke?

Vill du veta mer?
Gisela Bernhoft
Sales
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen