Knowit tar regelbundet pulsen på de miljöer i världen som driver digitaliseringen framåt. De två senaste åren har vi uppmärksammat att fokus förflyttats från "teknologi och digital" och över till kundupplevelser, CX, Customer Experience. Även hos Google i Silicon Valley talas det nu mer om empati och starka kundupplevelser.

Vi tror att detta är ett bra budskap att ta med sig in i julen, inför nya och tuffa beslut som väntar nästa år. Här har vi samlat relevanta artiklar som tar upp hur vi tolkar världen. Samtliga artiklar är publicerade på knowit.se/tomorrow 

God jul och gott nytt år!

Big data värdelöst utan reell kundempati
5 min read
Aldrig har marknadsförare känt så mycket för sina kunder, men kunder har aldrig varit mer missnöjda med marknadsföringen.

Datadrivna kundupplevelser i nya ekosystem
5 min read
Branscher så som bank, försäkring, el, bredband och mobil är bland de mest utsatta och måste förändra sin kärnverksamhet.

En bättre kunddialog med chatbots
4 min read
I dag är måttstocken global och kunderna förväntar sig en behandlingstid på några sekunder

Inbound Marketing
3 min read
Den mest trovärdiga leads-magneten på många år.

Teknikförståelse omdefinierad
3 min read
Gamla hjältar har inte längre rätt.

Är innehållet i sociala medier chefens ansvar?
4 min read
Sociala medier styrs av känslor och Content Marketing bör och kan genomsyra kommunikationen.

Förstår de anställda vilka de är och vart de är på väg?
3 min read
Hur kan den enskilda medarbetaren motiveras till att förstå och uttrycka sitt varumärke?

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen