Om du ställer följande retoriska fråga till folk: ”Hur vill du att ditt liv ska vara om 10 år?”, slår jag vad om att de flesta genomtänkta svar kommer att handla om trygghet, harmoni, miljö, hälsa och demokrati. Jag tycker det är viktigt att alltid nämna teknik i sådana sammanhang. När detta är målet kan vi avgöra hur ständigt ny teknik och digitalisering kan bidra till att bygga en bra värld. Som alltid är det en god regel att tänka mindre på vad ni säljer och mer på hur ni kan framstå som relevanta och värdefulla för kunden.

Det visar sig att människors förväntningar på hur tekniken kommer att forma framtiden i stort sett är positiva, särskilt när det gäller hälsa, utbildning och miljö. De flesta förknippar begreppet ”välfärd” med anställningstrygghet, materiell levnadsstandard och utbildning. Att ha det bra som individ handlar alltså om hälsa, boende, trygghet och sociala relationer.

Knowit har anammat konceptet ”hållbarhet” i sin vision och inkluderar både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi kan också lägga till ytterligare en dimension: Rättvisa och tillit. Här talar vi om jämställdhet och tillit internt i vår egen verksamhet och till samhällets styrande organ.

 

”Hos Knowit har vi infört KPI:er för trivsel och individuellt beteende, och de fokuserar bland annat på inkludering och jämställdhet.»

 

Tre frågor att besvara
Företag som lyckas kommer att kombinera mänskliga och tekniska resurser. Knowit rekommenderar sina kunder att definiera sin unika strategi och målsättning genom att besvara centrala frågor.

  1. Hur vill vi bidra till en bättre värld?
  2. Vilka konkurrensfördelar kan vi bygga?
  3. Vilka värden kan vi skapa?

Stärk det mänskliga kapitalet i stället för att ersätta det
Om tekniken ska bidra till samhällets och individens välfärd anser vi att myndigheter och näringsliv måste fokusera på innovation och stärka det mänskliga kapitalet, snarare än ersätta det. Här har du som ledare en viktig roll genom att tillämpa företagets värdegrund som bakgrund vid användning av dataanalys och ny teknik.

Virtuella arbetsstyrkor kommer att beröra mer än hälften av de yrken vi känner till idag, och nästan hälften av det arbete de flesta löntagare utför kommer att automatiseras. Men kan du slappna av. De flesta av oss kommer inte att ersättas av en robot, vi måste bara vänja sig vid tanken på att dela jobbet med en. Detta gäller både låginkomsttagare och personer med höga inkomster. Både jurister, ekonomer, läkare och sjuksköterskor, lokförare, taxichaufförer och journalister kommer att påverkas.

”Syfte” och humanisering av företag
Trots att det finns gott om jobb i västvärlden, är tillväxten långsam och miljön lider (The Economist okt 2019). Dessutom är många företag mer sårbara för politiska krafter, ekonomiska omvälvningar och social förändring. Därför ses företag som bara är ute efter att leverera högsta möjliga avkastning till ägarna med allt större skepsis. Allt fler företag upplever nu och agerar utifrån krav på att engagera sig i samhällets komplexitet. Därför är det tänkbart att ditt företag kommer att klara sig bättre under de närmaste åren om ni har en grundläggande målsättning som är fördelaktig mot denna bakgrund.

 

”Företag som bara är ute efter att ge ägarna högsta möjliga avkastning ses med allt större skepsis.”

 

Elementära men utmanande åtgärder
Här kommer det förmodligen att vara avgörande att ni vidtar åtgärder som är förenliga med det uttalade syftet, även om det kan tyckas försämra det ekonomiska resultatet på kort sikt. Hos Knowit har vi infört KPI:er för trivsel och individuellt beteende, exempelvis fokus på inkludering och jämställdhet.

Dessutom är det viktigt att man gör personalen bättre rustad att hantera förändringar som orsakas av teknik. Detta kommer både att minska arbetslösheten och lindra brist på talang på nya områden, som datateknik och artificiell intelligens.

Låt tekniken ta över vardagliga uppgifter och frigör tid för mer givande aktiviteter. En av de viktigaste förändringarna som millenniegenerationen introducerar på arbetsplatsen är deras preferens för flexibla arbetstider, som förbättrar balansen mellan arbetsliv och arbete. I det sammanhanget kan tekniken spela en nyckelroll.

Att bli ett humant företag är en lång resa
När företag formulerar sina målsättningar måste de samtidigt förstå utgångspunkten och se till att de är väl förberedda för förändringen. Företagsledare som är villiga att förändra företagets karaktär och ta ansvar för förändringen säkerställer företagets framtid genom kontinuerlig innovation, vilket i sin tur kan leda till välståndsvinster för samhället och en långvarig framtid för den egna verksamheten. Företagsledare har nu möjlighet att inta en aktiv hållning och bidra till kollektiv förståelse för att verksamheten och tekniken är bidragande snarare än hindrande i fråga om individens och samhällets välfärd.

 

Avslutningsvis uppmanar vi företag som vill lyckas med att bli humana företag att fokusera på två saker.

 

  1. Se till att inkludera framtida samarbetspartners i kundkonceptet, när ni överväger er egen affärsmodell. Detta gäller särskilt när vi ser hur ständigt nya ekosystem etableras där ute.
  2. Se till att förmedla en övertygande historiebeskrivning kring globalisering, teknik och verksamheten generellt för att skapa tillit till en gemensam framtid. Berättelser kan forma uppfattningar och politiska realiteter, vilket i sin tur kan forma den ekonomiska verkligheten.
Till toppen