En färsk rapport från avdelningen för hälsoledning och hälsoekonomi vid Universitetet i Oslo visar att sjukförsäkringar bidrar till att minska sjukfrånvaron på norska företag.

– Antalet norrmän som behöver vårdtjänster väntas öka under de närmaste åren, och samtidigt ser vi att sjukförsäkringar bidrar till att minska sjukfrånvaron. En viktig del av vår strategi är att utnyttja digitaliseringens möjligheter till att sänka tröskeln för att börja använda bra vårdtjänster genom en enklare, bättre och mer användarvänlig sjukförsäkring, säger Bjarke Thorøe, vd för Storebrand Helseforsikring.

Tillsammans med sin nya digitala partner Knowit jobbar Storebrand Helseforsikring nu för att kunna erbjuda ännu mer sömlösa tjänster som är byggda med hänsyn till användarnas behov.

– Vi var först ut med digitala lösningar. Idag tänker vi digitalt i allt vi gör. Till sommaren kommer en helt ny version av ”Bli frisk”-appen som vi lanserade för fyra år sedan. Nyckeln är att få användarna att söka vård snabbare så att de snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Där kommer de digitala lösningarna att spela en central roll, säger Thorøe.

FLER TJÄNSTER, NÄRMARE ANVÄNDAREN
Mycket talar för att vårt sätt att interagera med tekniken kommer att förändras dramatiskt under de närmaste fem till tio åren. Artificiell intelligens kommer att göra tjänster tillgängliga för fler och påverka upplevelsen av att vara patient i Norge.

– Nya plattformar för dialog, och lösningar som bygger på förstärkt och virtuell verklighet, kommer att bidra till en mer naturlig och personlig interaktion i den digitala världen. Tillsammans med Knowit undersöker vi nu scenarier där artificiell intelligens skapar nya former för interaktion. Grundpelaren är data, säger Bjarke Thorøe.

Med ”Bli frisk”-appen kan Storebrand Helseforsikring med utgångspunkt i sina tjänster och data skräddarsy användarupplevelsen med relevanta tjänster som är anpassade till användarens kön, ålder och livsstil. Alla data behandlas i enlighet med de nya GDPR-bestämmelserna.

SJÄLVBETJÄNING GER SNABBARE SVAR
När den nya ”Bli frisk”-appen lanseras kommer användaren själv att kunna hitta rätt fysisk behandling. Med fokus på kopplingen mellan den fysiska och den digitala världen vill Storebrand Helseforsikring skapa naturliga och personliga upplevelser under de kommande åren. I ett sådant sammanhang är så kallade chattrobotar ett lågtröskelerbjudande.

– Vi är duktiga på att googla våra symptom på nätet, men vad sägs om en chattrobot som ger dig råd baserat på dina symptom? Det är den vägen vi vill gå framöver, säger Thorøe.

DIGITALT ÄR EN INSTÄLLNING
Storebrand Helseforsikrings affärsidé är att sammanföra relevanta tjänster till en mer sömlös helhet åt kunderna. Det handlar om att samla ”allt på samma ställe”, med tydligt fokus på patientsäkerhet, personskydd och datasäkerhet. Företaget strävar efter lönsam tillväxt i samarbete med sina partner. Knowit har utvecklat lösningar åt aktörer i en rad branscher med hjälp av digitaliseringen. Idag använder miljontals människor i Norden dessa tjänster varje dag.

– Vår gemensamma ambition är att förbättra förbindelserna mellan människor, organisationer, saker, innehåll och tjänster. Klarar vi det så har vi lyckats, säger Bjarke Thorøe.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen