Men du kan slappna av; de flesta av oss kommer inte att ersättas av en robot. Vi måste bara vänja oss vid tanken att dela jobbet med en. Detta gäller såväl låg- som höginkomsttagare. Exempelvis manschettfolket som arbetar med finansiell planering, läkare, lokförare, taxichaufförer och journalister.

”Ja, men jag jobbar ju med kreativa processer”
Det mest deprimerande är egentligen att undersökningar avslöjar att väldigt mycket av det vi gör på jobbet är rutinarbete. Bara fyra procent av våra aktiviteter kräver en kreativ insats, och knappt en tredjedel av de människor vi samarbetar med kräver att vi uppfattar känslor. Och om vi ska vara ärliga och riktigt trampa i klaveret; väldigt många av oss har kanske lika svårt att uppfatta känslor som en robot.

Vilka jobb kommer, och vilka kommer inte, att ersättas av maskiner?
Potentialen för artificiell intelligens och avancerade robotar ser vi redan idag i vår vardag. Automatisk incheckning på flygplatser, autopiloten som flyger flygplanet, skanning av passet när du kommer fram. Automatiseringen kommer emellertid att eliminera mycket få yrken under de nästkommande åren, men den kommer att få konsekvenser för nästan alla jobb i större eller mindre utsträckning. Robotiseringen har potential att förändra sektorer såsom hälsa och ekonomi. Båda dessa områden involverar en betydande del kunskapsbaserade arbetsuppgifter. Därför kommer en rad jobb att omdefinieras snarare än elimineras – åtminstone på kort sikt. Vi anser därför att det är fel att fokusera på vilka yrkesgrupper som kommer att dö ut. Det som är viktigt att fokusera på är vilka processer som sannolikt automatiseras, och hur affärsmodellen därmed måste förändras och arbetsbeskrivningar omdefinieras.

Instämmer du i dessa tre insikter är mycket vunnet

Automatisering skapar både hot och möjligheter, och chefer som inte själva sätter sig i förarsätet kommer att få uppleva att det bara är en tidsfråga innan de blir omkörda och deras ställning på marknaden utmanad.

  1. Automatisering angår oss och allt vi arbetar med. Detta är inte nödvändigtvis uppenbart för alla omkring dig. Med hjälp av externa analyser kan man definiera intressanta områden för robotisering, varav de flesta kan genomföras på mycket kort tid.
  2. Automatisering är ett öppet fönster till ökade möjligheter. Många av de vanliga mötena kan ersättas med ett hypotesbaserat och utforskande tillnärmelsesätt. Involvera kunderna för att framgångsrikt kunna utveckla produkter och tjänster med korta ledtider så att du når ut på marknaden i tid.
  3. Automatisering kräver attitydsförändring. Automatisering skapar nya typer av arbetsplatser; exempelvis kan robotar göra det möjligt för Ekornes att bibehålla lokal produktion istället för att lägga ut den på lågprisländer. Trots detta kommer kvarvarande arbetsplatser att vara färre och samtidigt kräva en annorlunda kompetensprofil.

Varför är RPA (Robotic Process Automation; digital processautomatisering) bra?

 • Inga ”Ja, men ...”-invändningar
  • Ingen komplex integrering krävs
  • Kräver inte månader eller år av implementering
  • Kräver endast små resurser från andra satsningar
 • Resurser kan frigöras från triviala arbetsuppgifter och användas för kunskapsbaserade uppgifter
  • Möjliggör testning innan investeringar görs

Vad är Robotic Process Automation?

 • Användning av teknik som gör det möjligt att konfigurera programvara (”robot”) som kan fånga upp och tolka befintliga tillämpningar för behandling av transaktioner och data, utlösning av reaktioner och kommunikation med andra digitala system
 • En icke-fysisk “robot”
 • Programvara
 • Verktyg som kan ersätta mänsklig arbetskraft på ”tangentbordsnivå” och utföra rutinuppgifter på ett tillförlitligt sätt
 • Algoritmbaserad
 • Kan bearbeta om-så-logik (if-then)

Vad är RPA inte?

 • Ingen ytterligare programvaruinvestering
 • Inte artificiell intelligens
 • Inte NLP (Natural Language Processing; bearbetning av naturligt språk)
 • Inte ett analysverktyg
 • Inte en metod för att göra människor arbetslösa
 • Inte programvara inbyggd i en fysisk robot
 • Inte en chatbot eller virtuell personlig assistent

Däremot kan allt detta integreras med RPA

Vad kan man göra med sådana robotar?

 • Automatisera en befintlig manuell uppgift eller process med minimal processomstrukturering
 • Minska tidsåtgången för in- eller utmatning av stora datamängder
 • Länka till externa system som inte kan anslutas via andra IT-metoder
 • Undvika stora systemintegrationsprojekt eller nya, stora tillämpningsversioner

Vad kan vi förvänta oss de närmaste åren?

 • Snabb tillväxt under de närmaste åren, innan RPA blir allmänt tillgänglig
 • Efter de första versionerna börjar även artificiell intelligens, NLP och visuell igenkänning och andra tillägg att integreras med RPA
 • RPA-programvaran blir alltmer intelligent
 • Grundläggande RPA-funktioner förankras i ERP-, CRM- och F & A-affärssystem

Noen definisjoner

Definitioner

Digital affärsmodell
En affärsmodell som utöver att sammanlänka människor och företag även sammanlänkar människor och företag med digital teknik som befrämjar intäkts- och effektivitetsökning.

 

”Digitalisering” automatiserar verksamheten
Automatisering av befintliga processer med hjälp av digital teknik.

 

”Digitalisering” transformerar verksamheten
Process som leder till man blir en digital verksamhet genom transformering av befintliga processer

Till toppen