WHO har slagit fast att utbrottet är en pandemi, och myndigheterna skärper åtgärderna för att förhindra smittspridning. När det är kris på börserna och oljepriserna sjunker lavinartat ökar människors oro för hem och arbete. De har fullt upp med familj och arbete hemifrån. Då är det viktigt att företaget fokuserar på de mest effektiva åtgärderna. 

Företag och institutioner inom flera sektorer ser i synnerhet två effekter:  

  1. En ökning av inkommande kundfrågor
  2. Minskad bemanning

Ökat tryck på företagens kommunikationskanaler
Med stor osäkerhet runt omkring oss söker vi svar och trygghet. Detta leder till en ökning av antalet inkommande kundfrågor, och vi frågar oss själva: Ska jag testa mig för Covid-19-viruset? Täcker min reseförsäkring avbokning av min semesterresa? Är det säkert att resa kollektivt? 

Dessutom sätts allt fler människor i karantän och tvingas arbeta hemifrån. För dem som har ett kundorienterat arbete är det inte problemfritt att utföra arbetet hemifrån. För att samordna arbetet mellan medarbetare och hantera inkommande frågor krävs ofta tillgång till stödsystem och infrastruktur på kontoret. 

Kombinationen av dessa två faktorer resulterar i att företag upplever att de pressas från båda håll; slutanvändaren har ett ökat behov av information, samtidigt som företagets resurser och förmåga att tillgodose det ökade behovet minskar. 

Hur ska man hantera den problematiska situationen?  
Dagens situation är ett bra tillfälle för att ta reda på potentialen att använda digitala medarbetare i företaget, och för att implementera dem. En digital medarbetare arbetar dygnet runt. Det är en mycket lönsam investering som återbetalar sig inom sex till tolv månader.  

Ska man vänta tills det lugnar ner sig?
Det är när produktiviteten sjunker som potentialen är som störst, och man behöver inte vara fysiskt närvarande för att införa digitala medarbetare. Om ni påbörjar denna digitala förändring nu, visar det på handlingskraft och vilja att säkra företagets ekonomi.

Man behöver inte vänta tills situationen har lugnat ner sig, och fysiska möten med externa rådgivare är inte nödvändiga.

Situationen vi befinner oss i handlar i första hand om människor och hälsorisker, men som rådgivare vill vi göra vårt bästa för att hålla företag och institutioner operativa och kapabla att tillhandahålla sina tjänster till samhället. Digitala medarbetare är en av flera möjliga lösningar på detta, och Knowit har lång erfarenhet av att införa den här typen av lösningar. Vår verktygslåda innehåller digitala medarbetare som täcker en rad olika behov: hantering av stora mängder inkommande e-postmeddelanden, bilage- och dokumenthantering, ekonomiska processer, bokföring, fakturering, kundfrågor och mycket mer. 

Till toppen