Nya ekosystem förändrar konkurrensvillkoren och förenar både branscher och företag. Vissa företag går in i nya branscher via befintliga plattformar, andra skapar sina egna. Flera av Knowits kunder, bland annat BOB, utvecklar nu plattformar med detta som bakgrund.

 

– Vi rör oss nu bort från en linjär affärsmodell och går i riktning mot en plattformsdriven modell, säger chefen för affärsutveckling Anders Daniel Brekke på BOB, Norges tredje bostadsbolag. – Den modell vi tillämpar i dag hotas bland annat av att politikerna överväger att avveckla förköpsrätten, som idag är ett av våra viktigaste värdeförslag till marknaden. Om vi fortsatt ska uppfattas som relevanta på privata marknader efter denna sannolika lagändring måste vi utveckla nya värdeförslag. En annan mycket spännande utveckling finns i potentialen för datadriven drift och förvaltning av fastigheter, säger han.

 

BOB har mer än 75 års erfarenhet av att bygga, utveckla och driva gemensamma boenden (s.k. boligfellesskap) med nästan 70 000 medlemmar, och förvaltar närmare 24 000 bostäder. BOB är också en betydande förvaltare av kommersiella fastigheter och driver och förvaltar idag ca 900 000 m² fastighet.

 

– Vår strategi bygger nu på tre pelare: insikt, differentiering och innovation. För att lyckas måste vi ha rätt samarbetspartner, relevant teknik, ett attraktivt varumärke och vi måste bygga upp innovationskulturen internt.

 

– Vi organiserar insiktsarbetet så att vi säkerställer både kvantitativa och kvalitativa insikter genom digitala kanaler, kundcenter och mellan de olika affärsområdena. Dessutom stärker vi kompetensen inom varumärkesförvaltning, omorganiserar kundbemötandet och designar kundresor som går tvärs över våra affärsområden. Vi lägger också stor vikt vid att både våra beslut och inte minst kundupplevelserna ska baseras på bra dataunderlag, säger Brekke.

 

– Hur skulle du beskriva det tekniska upplägget?

– Vi väljer en molnbaserad IT-infrastruktur och en öppen, flexibel plattform så att andra kan ansluta till ekosystemet vi bygger. Med öppna API:er kommer de olika tjänsterna också att kunna fungera fristående från varandra. Vi tänker också mikrotjänster, det vill säga att när allt inte hänger samman med allt kan vi ersätta enskilda komponenter utan att det påverkar resten. För oss är det också viktigt att vi själva tar ansvar för utvecklingsprocesserna.

 

– Du berättade inledningsvis att ni har både tekniska och organisatoriska skulder. Vilka konkreta åtgärder har ni vidtagit för att bygga en innovationskultur?

– För en tid sedan genomförde vi tillsammans med Knowit fem möten med ett utökat koncernledningsteam i BOB för att etablera innovationskompetens och förutsättningar för att internt kunna utveckla en kultur för förändring och innovation.I dag har vi bland annat etablerat ett eget område – en ”innovationskub” – som vi använder aktivt. Här får de som arbetar i innovationsprojekt träffa kollegor och inte minst högsta ledningen. BOB har också en egen innovationsvecka där alla medarbetare deltar. Detta har blivit en spännande arena för generering av nya idéer och förslag. Här pratar vi om vad innovation är, varför och hur vi fokuserar på det och inte minst vilka resurspersoner som arbetar heltid med detta. Ett användbart grepp som vi också har infört är att mäta innovationsgraden på alla avdelningar.

 

– Vi har också skaffat oss ovärderliga kontakter i samband med ett antal studieresor till kompetenscenter runt om i världen. Bland annat New York, Silicon Valley och Tel Aviv. Sammanlagt tolv anställda och delar av styrelsen har varit inblandade under vägen, och vi har träffat sexton proptech-företag, från startups som skyline.ai till större företag som Google. Israel har en av världens främsta miljöer inom fastighetsteknik och i Wadi-Valley (Tel Aviv) besökte vi åtta startup-företag. Vi besökte också miljöer i Liverpool, London och Paris, säger Brekke.

 

Har skapat ett nytt norskt näringslivskluster för teknisk innovation

– Baserat på dessa erfarenheter har vi skapat ett näringslivskluster och etablerat en proptech-konferens. Där samlar vi företag från hela världen som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Proptech Innovation är ett norskt kluster för teknisk innovation inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Vårt mål är att påverka förändringar i hur vi köper, hyr, säljer, utvecklar, bygger och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter. Klustret ska vara en samarbetsarena för innovation och utveckling av nya produkter och tjänster i den här branschen.

 

– Sammantaget har detta lett till konkreta internationella samarbetsrelationer. Nu implementerar vi en ny AI-lösning, och vi kör en pilot på hur man använder sensorer för att komplettera befintliga datakällor i våra byggnader. Vi utvecklar framtidens displayverktyg för bostäder som är under uppförande, och en digital tvilling till slutanvändare med massor av spännande och innovativa funktioner. Vi har också gått in som partner i Plug & Play (världens främsta inkubator) och deras investering i fastighetsteknik i både Europa och USA.

 

– Men först och främst har allt detta lett till en intern attitydförändring, sammanfattar Brekke. – Idag delar och samarbetar vi på ett helt annat sätt än tidigare. Gärna med nya samarbetspartners som vi inte tidigare haft för vana att samarbeta med. Ett bra exempel är utvecklingen av en specifik visualiseringsprodukt med ett medieföretag.

 

– Branschglidningar och nya värdeförslag gör det naturligt att fråga sig vilken roll BOB kommer att spela i framtiden. Vi ser konturerna av nya ekosystem, men var står ni i dag?

– Vi har satt upp en femstegsmodell som gör det möjligt för oss att utveckla ett eget ekosystem där vi bjuder in samarbetspartners som vill vara med och skapa ömsesidiga nätverkseffekter. Först och främst har vi definierat vår roll och position, men vi har också kartlagt användarnas behov, trender och våra egna resurser och förutsättningar. Sedan har vi definierat möjligheter i förhållande till vårt eget varumärke, vår samhällsroll och potentiella partners. Därefter har vi utvecklat en idéportfölj och jämfört den mot relevanta parametrar.

 

– I den tredje etappen ser vi på synergieffekter mellan den privata marknaden, kommersiella fastigheter och förvaltarskap, så att vi kan omdefiniera kärnan i vår verksamhet och utveckla nya värdeförslag. Utifrån detta har vi skisserat ett första utkast och en beskrivning av ett ekosystem. Sedan går vi in i nästa fas där vi kartlägger våra kundbaser för att bedöma lönsamheten för varje enskild idé. Idéerna prioriterar vi utifrån resultat, synergier och hur det kommer att bidra till att bygga varumärket BOB.

 

– I den sista och femte fasen validerar vi situationen mot dagens tekniska behov, skissar upp en målbild och bedömer positioneringsalternativen innan vi gör en färdplan för implementering.

 

– När är ni i mål?

– Vi kommer aldrig i mål. En plattformsdriven affärsmodell är beroende av kontinuerlig utveckling och förädling. Nya produkter och tjänster kommer att testas, kasseras och vidareutvecklas. Allt baseras på de nya krav våra kunder ställer och vilka möjligheter ny teknik kan erbjuda.

 

– Men ganska snart kommer man förhoppningsvis att uppleva att det blir lite fördelaktigare för varje dag att vara kund hos BOB med nya värdeförslag, nya produkter och tjänster. Allt baserat på insikter om vad kunderna egentligen vill ha.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen