Både marknad och samhälle ställer nya krav, och många affärsmodeller är mogna för nytänkande. Föråldrade värdeförslag och både teknisk och organisatorisk skuld kännetecknar många företag. Här skriver jag om hur molntekniken sänker tröskeln för tjänsteutveckling och innovation. Om företaget eller verksamheten fortfarande ska uppfattas som relevant på en marknad måste de flesta utveckla nya värdeförslag.

Är molnlösningar lika säkra?
På Knowit upplever vi att en konventionell definition av säkerhet kan bidra till att ett företag värjer sig mot att utveckla i molnet. ”Molnet är inte tillräckligt säkert” heter det, när nya möjligheter diskuteras. Därför begränsas affärsutvecklingen till vad som är möjligt med befintliga lösningar. Då är det vår uppgift att visa hur molnteknik är lösningen även för komplexa kärnsystem hos exempelvis stora finansiella aktörer och vårdinrättningar. Molnlösningar tvingar företag att tänka om när det gäller säkerhet. I molnet finns säkerheten i varje lager. Men den klassiska brandväggsstrategin vi ser i befintliga lösningar blir ofta en myskudde som trubbar av säkerheten i andra led.

”Cloud vs on premises”
Idag är molnlösningar minst lika säkra lösningar. Allt man för närvarande har ”on premises” kan läggas i molnet. Ett vanligt scenario är att ny funktionalitet ständigt byggs ovanpå befintliga fundament på grund av behovet av omstrukturering och nya designlösningar. Målet kan vanligtvis vara merförsäljning, fler kunder, lägre kundbortfall och färre samtal till callcenter. Man vill ha bättre användarupplevelse, färre felmeddelanden och buggar och en högre grad av självbetjäning.

Kärnsystem har inte evigt liv — och växer inte upp till himlen
Orsakerna är flera, inklusive säkerhet, skalbarhet, robusthet, föråldrad teknik i förhållande till aktuella standarder och krav på användarupplevelse. Att välja att underhålla och utveckla befintliga lösningar kommer tyvärr att ge problem och högre kostnader.

Denna situation är inte ovanlig. Väldigt många upplever detta dilemma: nytt kärnsystem eller underhåll av befintlig lösning. Försäljningsmål, marknadsreaktioner och affärsramar har styrt/genererat olika, men relevanta, prioriteringar längs vägen. Detta har resulterat i konstruktionsändringar och nya funktioner som sakta men säkert gjort grunderna i dagens version sårbar. Ny design har prioriterats framför mer robusta fundament. Många står nu vid en skiljeväg där det blir onödigt komplicerat att utveckla ny funktionalitet och användarvänlighet om man inte uppgraderar till molnet.

Ifrågasätt vedertagna normer
När man ska värdera dagens lösningar och titta på nya möjligheter måste man faktiskt föreställa sig ett paradigmskifte, en annan logik. En molnbaserad lösning är ingen klon av det nuvarande systemet utan representerar en helt annan teknik. Förutom lägre utvecklingströskel och nya möjligheter kommer det också att ge tydligare kostnadsutveckling och lägre risk. Två inte helt oväsentliga parametrar för de flesta när man ska modernisera.

Receptet för en plattformsdriven affärsmodell
Nya ekosystem förändrar konkurrensvillkoren och förenar både branscher och företag. Vissa företag går in i nya branscher via befintliga plattformar – andra skapar sina egna. Flera av Knowits kunder utvecklar nu plattformar med detta som bakgrund. En plattformsdriven affärsmodell utan att riskera drift eller integrationer från kunder och partner.

En molnbaserad IT-infrastruktur innebär en flexibel plattform så att andra kan ansluta – kalla det gärna så – sig till det nya ekosystemet ni bygger. Det gör det enkelt att öppna och ansluta, dela data på nya sätt mellan nya parter utan att nödvändigtvis kräva särskilda anpassningar av infrastrukturen.

Med tillgängliga API:er blir de olika tjänsterna klara för anslutning av tredje part eller allmänheten.  Dessutom kommer ett mikrotjänsttänkande att ombesörja att de kan agera oberoende av varandra. När tredje part får ansluta går man från att vara en aktör som lever i sin bubbla till att vara en del av ett ekosystem. Mikrotjänsttänkandet gör det enkelt att driva vidare utveckling eller utbyte av komponenter, och risken minskas av att anslutningen gäller enskilda komponenter. Datadrivet är ett viktigt nyckelord.

Mycket få företag utgör ett ”specialfall”
Även om situationen varierar kraftigt från företag till företag, tror jag att man tryggt kan säga att alla kan tänka molnbaserat. Även företag inom ekonomi och hälsa där integritet och komplexitet är centrala.

I molnet säkerställs att kostnader och utvecklingstid minskas, man uppnår skalbarhet och får stabila lösningar med mer drifttid. Dessutom garanterar man säkerheten vare sig det gäller hälsodata, finansiell info eller annan känslig information.

Utvecklas på sidan om, inte på bekostnad av befintliga lösningar
Molnbaserade tjänster utvecklas på sidan om det befintliga systemet. Bit för bit börjar nytt och gammalt system att fungera tillsammans. Gamla funktioner blir gradvis tillgängliga i en mer användarvänlig form uppe i molnet. För att optimera ”time to market”, kostnader och kvalitet rekommenderar vi starkt att man även arbetar agilt.

Storebrand blev återställt i molnet
Storebrand har nyligen implementerat ett digitalt hälsoinitiativ. Deras koncept ”Bli Frisk” är ett strategiskt innovationsprojekt där ett moget företag som Storebrand har utvecklat en plattformsbaserad affärsmodell och 100 % digital verksamhet parallellt med sin vanliga verksamhet.

Den helt digitala kundresan omfattar ett antal aktörer som kollektivt representerar framtidens sjukförsäkring. Här försöker Storebrand slippa gammal teknik och inte minst rädslan för att misslyckas. En resa från ”analog old school” till ett digitalt ekosystem där sjukförsäkringen innehåller ett brett utbud av lättillgängliga tjänster för Storebrands kunder.

Satsningen är internationell och Storebrand arbetar ständigt med att utveckla tjänster som kan anpassas till nya processer, varumärken och språk med plug-and-play-funktionalitet för nya marknader. Storebrand balanserar idag detta på ett bra sätt, med ett ben i den gamla världen – och ett i det nya.

Revolution för digitala projekt
Molntjänster har revolutionerat vårt sätt att arbeta med digitala projekt. De har öppnat en ny värld av möjligheter att bygga innovativa tjänster, och gör det möjligt för oss att flytta vårt fokus till värdeskapande. Där vi förr brukade undra var en server skulle stå funderar vi nu snarare på hur de data som tjänsterna tillhandahåller kan omvandla användarupplevelsen. 

Vi uppmanar särskilt våra kunder att inte ersätta föråldrad infrastruktur med infrastruktur som inte hunnit bli föråldrad än. I molnet vävs infrastrukturen och säkerheten in i bakgrunden. De är förutsättningarna för att molnet ska kunna finnas. Och på scenen finns nu produkter som är skräddarsydda för att kunna innoveras.

Kort och gott – molnbaserat ger dig effektivare utveckling med lägre komplexitet och risk.

Till toppen