I den här artikeln vill vi fokusera på hur en offentlig aktör arbetar med innovation i praktiken, eller innovation parallellt med den ordinarie verksamheten. Vi har tidigare skrivit om hur flera av våra kunder inom den privata sektorn har lyckats kombinera innovation och den ordinarie verksamheten, men detta är särskilt intressant. Det interkommunala avfallshanteringsföretaget BIR ansvarar för avfallshanteringen för över 360 000 invånare i nio ägarkommuner i Norge. Företaget erbjuder också avfallslösningar för företag.

– Tillsammans med WasteIQ skapar vi nu ett ekosystem där teknikleverantörer, branschen själv och ”uppstartsföretag” bidrar till helhetslösningar, säger systemchefen på BIR, Andre Tangen. WasteIQ är en digital plattform som kopplar samman tekniker och strukturerar data från olika delar av ett avfallsföretag. – Poängen är att göra data tillgängliga för alla som har relevanta behov, säger Anders Waage Nilsen, affärsutvecklare på WasteIQ.

– Vi måste bryta ner silos och sömlöst koppla samman och effektivisera data och processer för att hitta nya lösningar, förbättra säkerheten och skapa bra upplevelser för invånarna”, säger kommunikationschef Eva Skjold på BIR.

Soptömning har blivit en affärstransaktion
– Vi har tryckt på för en utveckling, och marknaderna och leverantörerna har hängt på. Målet är volymberäkningar/-begränsningar och ID-kontroll för våra avfallslösningar. På så sätt kan vi få en flexibel avgiftsmodell för de flesta kunder. Avgiftsmodellen följer principen om att den som skräpar ned betalar – där önskat beteende som att minska restavfall och ökad källsortering premieras.

I dag har soptömning blivit en affärstransaktion som ligger till grund för fakturering, säger Bente Gansum Daazenko, vd på BIR Privat.

Vilka utmaningar har ni mött?
– Detta är en klassisk bimodal utmaning, berättar Andre Tangen, CDO på BIR. – Vi letade efter något som kunde standardisera dataflödet. Traditionellt har vi haft expertis inom avfallsämnet, inte en kommersialiseringsstrategi eller fokus på skalbarhet. Om vi skulle klara av att skala upp och sätta fart på våra ambitioner var vi tvungna att titta utanför vår egen organisation. Vi inriktar oss nu mer på vad vi behöver av vår egen kompetens och vad marknaden kan bidra med för att vi ska lyckas med vårt samhällsuppdrag. Vi är nu inne i en process där vi utvärderar vår koncernstrategi för att ytterligare fokusera på den cirkulära ekonomin och de krav som detta ställer på utvecklingen inom BIR.

– 2017 uppgick den ekonomiska effekten redan till 180 miljoner norska kronor, och kommer under nästa år betyda 290 miljoner i vinst, säger Tangen.

Vad har ni lärt er av ett sådant samarbete? Tekniskt och kulturellt?
– Organisationen har mognat. Efter en organisatorisk utvecklingsprocess under 2017 där vi inrättade en separat avdelning för projekt och utveckling har digitalisering och förändringar i vårt arbetssätt stått i fokus, säger Gansum Daazenko. – Under de senaste två-tre åren har vi också rekryterat en stor kompetens inom digitalisering och riskstyrning. I dag erkänner vi som organisation att dataflöden är viktiga. Vi har frigjort mycket tid för mer kunskapsbaserade uppgifter. Ett tvärfackligt analysteam undersöker hur vi kan använda data för styrning. Dessutom rekryterar vi nu kompetens inom kunskapsbaserad innovation och digitalisering till avfallsindustrin.

Anser BIR att det finns andra aktörer än WasteIQ som kan vara intressanta att samarbeta med?
– Vårt perspektiv är den cirkulära ekonomin. Vi måste komma bort från slit och släng, och stimulera cirkulära värdekedjor. Därför är det naturligt att samarbeta med till exempel både BOB och BKK. BOB arbetar med stads- och samhällsutveckling. Delningsekonomi är centralt, eftersom interaktion inom små geografiska områden innebär återvinning, andrahandsmarknader, verktygsdelning osv. För stadsutveckling är det viktigt att avfallsnätet kommer in som en del av infrastrukturen, säger Eva Skjold.

– Vi samarbetar även med BKK när det gäller värmeenergi. Detta leder till bättre förutsägelser när det gäller att optimera verksamheten och vi finns på molnbaserade plattformar som underlättar cirkulärt kretslopp i nya ekosystem. Genom Proptech Innovation arbetar vi för att skapa en särskild hållbarhetsbarometer, till exempel för att hjälpa invånarna att göra goda miljöval, säger Tangen.

– Och vi genomför en ”Hackathon” i höst, med data från både BIR och BKK. Vår utmaning till de deltagande teamen är att komma fram till nya idéer, koncept och prototyper till BIR baserat på WasteIQ-plattformen, tillägger Eva Skjold. – Det finns många som vill samarbeta med oss där ute, inte minst bankerna, avslutar Gansum Daazenko.

Rättvist avgiftssystem som belönar källsortering
- WasteIQ är en digital plattform som förenar teknik och strukturerar data från olika delar av ett avfallsföretag och gör dem tillgängliga för alla som behöver sådana data, säger Anders Waage Nilsen. – Spårbarhet är viktigt för att vi ska ha ett rättvist avgiftssystem som belönar dem som källsorterar genom lägre avfallsavgifter. Genom att ta hand om data när människor kastar något kan vi också registrera vilka som är bra på källsortering. När vi vet det, och har spårbara data, kan vi låta avgiften spegla ansträngningen att skapa en grönare värld.

– WasteIQ utvecklades också för att vissa visionära tekniker på BIR såg problemet med att många olika tekniker skulle prata med varandra. Vår plattform samlar in data på ett ställe så att BIR har fått ett digitaliserat avfallssystem. Detta är ett bra exempel på innovation inom den offentliga sektorn, säger Nilsen.

Fokus på transparens och delning
– WasteIQ samlar in data från sensorer, passersystem, geospårningsenheter och alla typer av småprylar du behöver i ett modernt avfallssystem, inklusive bilarna som kör runt och tömmer traditionella sopkärl, säger Waage Nilsen. – Dessa läggs in i en molnbaserad plattform och görs tillgängliga för alla som behöver tillgång till data.

– WasteIQ bygger på idéer om att öppenhet och delning är nyckeln till innovation. Vi går in i en värld där vi inte längre bara låter våra resurser flyta i en bäck och hamna i deponier eller i förbränningsugnar. WasteIQ är en plattform som underlättar spårning mellan olika system och aktörer. På så sätt tror jag att WasteIQ kan vara ett slags grund för många av de nya modeller som vi behöver om vi ska lyckas med den cirkulära ekonomin, avslutar Anders Waage Nilsen.

BIR – Erfarenheter

  • Drifts- och högsta ledningen måste visa riktning och beslutsamhet
  • Digitaliseringen leder till organisationsutveckling
  • Kulturförändring – möjligheter måste vägas mot risker
  • Säkerställa förståelse och acceptans genom berättande
  • Ändrad efterfrågan ställer andra kompetenskrav
  • Tänk stort, börja smått. Pilotprojekt osv.
  • Data är av sämre kvalitet än du tror...
Till toppen