Intäkterna måste öka och utgifterna minska

Publicerad 22 jun 2017

Rubriken är lika tidlös som svår. Den säger mycket och samtidigt ingenting. Men rubriken är själva utgångspunkten för stora tekniska framsteg och innovationer som skett de senaste åren. Förändringar som vänder och upp ner på samhälle och näringsliv, konsumentbeteende och kommunikationskanaler.

Det rubriken sammanfattar är egentligen bara möjligheterna att bli mer effektiv, nå ut till fler kunder eller helt omdefiniera både branschtillhörighet och hur du säljer till och tar betalt av dina kunder – alltså möjligheterna att öka intäkterna eller sänka kostnaderna.

Därför är rubriken i all sin enkelhet det du måste hantera i din verksamhet. Och min ambition här är att dela med mig av fem lika enkla råd som kan bidra till att sänka pulsen när digitaliseringen runt oss gör att världen förändras allt snabbare.

1) Ha en tydlig ambition

Vill du sälja mer, producera billigare eller göra det lättare för kunderna att betjäna sig själva? Ange ett tydligt mål. Vilka pilar måste upp och vilka måste ner för att du ska nå målet? När du har svaret på det blir det enklare att hitta rätt personer som kan hjälpa dig på resan.

Du behöver svara på vad ni ska bli bäst på och varför. Behöver du de bästa inom artificiell intelligens, design, robotteknik, matematik eller tvärdisciplinär problemlösning?

Använd gärna en historia eller bild för att få folk med dig. Ska ni gå i täten eller stå redo att agera? Om ni börjar på något helt nytt är kompassnålens riktning viktigare än detaljerna på kartan. Och när allt går i dagens höga tempo blir det också allt svårare att lyfta blicken eftersom det händer så mycket här och nu.

Det är lätt att ställa de svåra frågorna, men det är också enklare att hitta svaren ju tydligare ambitionen är.

 

2) Fakta slår känslor

Digitalisering och automatisering är inte ett hot mot jobben, det är en förutsättning för att vi ska kunna skapa nya jobb. Man kan ha många olika synpunkter på till exempel banker, men huruvida det kommer att behövas fler eller färre anställda på ”banken” under de närmaste åren är något som de flesta är eniga om. 

Var ska ni gå till attack och var ska ni försvara er? Vad är det viktigaste ni gör just nu? Vad ska ni göra mer av? Och mindre? Beslut som dessa fattas hela tiden, och idag är det vanligare än förr att du har svaret rätt framför dig. Du kan åtminstone få god hjälp av data för att fatta bättre beslut.

Och det viktigaste beslutet du tar är kanske det som bygger på det förra. Att sätta stopp för något som inte fungerar eller att bygga vidare på det som visar lovande resultat. Låt inte känslorna tränga undan fakta när du tar de här besluten. 

 

3) Faktisk kundinsikt

Det handlar som alltid om kunderna, men idag är deras resa mot köpbeslutet mer komplex än någonsin. De som vet mest om sina kunder har bäst förutsättningar att erbjuda de bästa upplevelserna eller övertyga i mikroögonblicken. Folk vill handla där de möter de bästa digitala lösningarna och den bästa personliga uppföljningen. Snabbt och enkelt.

De som skapar de bästa kundupplevelserna vinner, även imorgon. Glöm för en stund vilken bransch du tillhör och titta på vilken slags kunder du har. Vad vet du egentligen om deras behov och problem? Vilka möjligheter och utmaningar ger det svaret?

 

4) Hastighet

Den nya verkligheten innebär att man måste anpassa sig till ständigt nya konkurrensfördelar. Man kan säga att förmågan att förändras och tänka nytt är den nya konkurrensfaktorn.

Även om långsiktigt och systematiskt arbete i regel ger de allra bästa resultaten, kommer förmågan att snabbt hantera komplexa problem att segra så gott som varje gång. Snabbare beslut, snabbare ”försök och misstag”, snabbare uppskalning. Snabbare kommunikation.

Världen kommer aldrig mer att röra sig lika långsamt som idag, så det är egentligen bara att trampa på gasen. För att låna fritt från Googles motto så slår ”snabbt” alltid ”långsamt”. Och för att vara snabb måste du vara i rörelse, på tårna. Att skapa kontinuerlig förändring är för övrigt också enklare när man är i rörelse.

 

5) Nyfikenhet

Ta ingenting för givet. Med nyfikenhet lär du dig mest, är öppen för nya infallsvinklar och kan se förändringar innan de inträffat. Du förstår dem dessutom bättre, accepterar dem och tar emot dem med öppna armar.

Vad betyder det för din bransch när ny teknik gör att priset på tillit blir allt lägre? Omständliga byråkratiska processer är snart ett minne blott. Vilka utmaningar och möjligheter ska din organisation prioritera?

Nyfikenhet kan göra att du verkligen vågar låta dig inspireras.  Inspireras att ha en tydlig ambition om att bli bättre på att fatta snabba beslut – så att det blir precis det där viktiga snäppet bättre att vara kund hos dig. Den som levererar de bästa kundupplevelserna vinner – även imorgon. 

Kontakta oss
Kenneth Gvein
Country Manager Norway - Knowit Experience
Kontakta oss
Stein Opsahl
VP Strategisk rådgivning i Knowit Experience
Till toppen