Den perfekta stormen, eller ”nexus of forces”, uppstår när alla de starka krafterna uppträder samtidigt. Den digitala revolutionen kan liknas vid en sådan storm, och det som har hänt är att fem så kallade superkrafter (”super disruptors”) har uppträtt på samma gång.

Dessa krafter och samspelet mellan dem kommer att förändra spelreglerna för de flesta företag framöver. För traditionstunga organisationer på autopilot är de ett stort hot. För företag som har viljan och förmågan att utforska nya, justerade affärsmodeller representerar de i stället en unik möjlighet till tillväxt och utveckling.

Vill du veta mer?
Pernilla Vinneby
Affärsansvarig Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Den digitala omvandlingen innebär i praktiken att man utvecklar smartare, enklare och billigare – eller kort sagt effektivare – sätt att låta utbud och efterfrågan mötas.

I huvudet på våra kunder

Undersökningar visar att det bara är en liten del av företagen som känner att de bemästrar digitaliseringen tillräckligt för att kunna särskilja sig från konkurrenterna.

 • Är vi säkra på att vi verkligen förstår vilket slags förändringar vi står inför?
 • Kan hyperplattformar och dynamiken de skapar vara ett hot mot oss?
 • Vilka startupföretag kan hota oss? Hur kan vi hålla koll på allihop?
 • Borde vi fokusera mer på de förändringar vi tror ska komma i vår bransch snarare än på vilka som försöker ta vår plats i värdekedjan?
 • Jag är rätt säker på att vi KOMMER att ställas inför stora utmaningar de närmaste åren, men hur kan vi utmana andra aktörer i vår egen eller andras värdekedja?
 • Vem kan hjälpa oss att förstå sambanden mellan företag, samhälle, konsument och digitalisering? Samt överblicka hela vår datastack och komma med nya grepp?

Har ni smarta, enkla och kostnadseffektiva sätt att låta utbud och efterfrågan mötas?

Det räcker inte att öppna en e-butik, fortsätta verksamheten på nätet eller utveckla en app. Fokuserar man på det blir resultatet ofta rörigt – det finns det många exempel på.

I stället gäller det att öppna nya marknader genom att få ner transaktionskostnaderna och låta utbudet möta efterfrågan mer effektivt. 

Det här är signalerna du ska titta efter

Din affärsmodell är sårbar om följande fyra påståenden stämmer:

 • Kunderna måste korssubventionera andra kunder.
 • Dina kunder måste köpa hela paketet trots att de egentligen bara vill ha en liten del.
 • Dina kunder kan inte få tag i dina varor när och där de vill.
 • Dina kunder får en användarupplevelse som inte motsvarar global bästa praxis.

 

Affärsmodellen kan vara sårbar om följande fyra transaktionsutmaningar uppstår:

 • Stor informationsasymmetri mellan kunder och leverantörer.
 • Höga sökkostnader Avgifter tas ut av mellanhänder.
 • Långa ledtider för att genomföra transaktioner.

 

Affärsmodellen kan vara sårbar om andra aktörer erbjuder ett högre mervärde här:

 • Information eller sociala medier kan i hög grad berika din produkt eller tjänst.
 • Du erbjuder en fysisk produkt, till exempel termostater, som inte är uppkopplad ännu. 
 • Det går för lång tid från det att kunderna köper produkten eller tjänsten tills de får den.
 • Kunden måste själv gå och hämta varan – till exempel hyrbilar och dagligvaror.

Följande initiativ kan vara sätt att skapa reella värden

The Internet of Things – sakernas internet där allt är uppkopplat, big data och avancerade analyser, molnet, kognitiv databehandling och artificiell intelligens, robotik och 3D-skrivare förändrar nästan alla branscher. "Mobile First" och SoMe-strategier är avgörande för en god dialog med konsumenterna.

För att skapa nya affärsmöjligheter föreslår vi sex fristående aktiviteter:

 • Att utforma en strategi som fokuserar på att skapa konkurrensfördelar i ”det dubbla spelet”. Det ger insikter i kortsiktiga ”no regret”-initiativ såväl som i mer omdanande. Dessa beslut bildar sedan grunden för de fem följande aktiviteterna.
 • Omforma kundupplevelsen och utforska hur man eliminerar frustration och överraskar kunden med en uppgraderad service idag och samtidigt får möjligheten att göra stora framsteg med att förbättra kundupplevelsen imorgon.
 • Ompröva utbud och affärsmodeller för att förbereda sig på att skapa nya produkter och tjänster, ofta genom att utnyttja nya data och kraftiga analysverktyg.
 • Omvandla affärsprocesser genom att använda digital teknik för att förenkla processer och öka effektiviteten.
 • Utöka företagets strategiska resurser, gärna genom att samarbeta med externa partner, för att skapa nya plattformar, utveckla nya arbetssätt, nya affärsmodeller och andra byggstenar i en digital omställning.
 • Skynda på omställningen genom att skruva upp tempot för lärande, utvidgningar och förändringsinitiativ.

Ta en morgonfika med någon av våra experter och utmana oss att hitta sätt att förbättra dina kritiska affärsprocesser.

Vill du veta mer?
Pernilla Vinneby
Affärsansvarig Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen