Varför informationsstyrning Knowit

Traditionella informationshanteringssystem och processer har ofta svårt att hantera den konstant ökande och ostrukturerade mängden av data som kommer in i organisationen. Information är enbart användbart för dig och din organisations medarbetare om den är tillgänglig och användbar i det dagliga arbetet. Du bör förhålla dig till risker, ramar, policies, regler och lagar.

När ni har en lösningsarkitektur som ser information som ett grundläggande värde och hanterar information som en tillgång, vilket stödjer era mål och minimerar legala och operationella risker. När ni hanterar information på ett kompatibelt och hanterbart sätt. Då har vi nått vårt gemensamma mål.

Hur hjälper Knowit dig med informationsstyrning?

Hur hjälper Knowit dig med informationsstyrning?

Knowit arbetar efter väl beprövade metoder med avstämningar och delleveranser så att ni ska känna er trygga med att ni får det värde och effekt ni efterfrågar. Våra konsulter har stor vana att arbeta utifrån olika projektmodeller såsom PPS och SCRUM men vi anpassar oss givetvis till era arbetsmetoder.

Knowits Informationsstyrningskonsulter

Knowits informationsstyrningskonsulter

Våra konsulter besitter expertkompetens inom e-förvaltning och den europiska dataskyddsförordningen. De arbetar utifrån övergripande strategier med att leverera skräddarsydda lösningar för företag, organisationer, myndigheter, kommuner och landsting. Våra verksamhetskonsulter har särskild kompetens inom myndigheters informationshantering, förändringsprojekt inom myndigheter, mellan myndigheter samt med medborgare och företag. Vi har lång erfarenhet av informationsredovisning, utveckling och införande av dokument- och ärendehantering och arkivlösningar.

Kontroll och infromationskvalitet Knowit

Kontroll och informationskvalitet

Mängden data i varje verksamhet växer exponentiellt. I verksamhetssystem så som dokument- och ärendehanteringssystem och diariet finns bristande datakvalitet rörande till exempel registreringspraxis och behörighetsstyrning. I system präglade av ostrukturerad data, till exmepel på nätverksdiskar, lokal lagring på datorer och mailservrar döljer sig personuppgifter, dubbellagring och känslig information med bristande kontroll. Vi hjälper er att säkerställa att er information är korrekt och hanteras efter givna regelverk och juridisk best practice.

E-arkiv Knowit

E-arkiv och bevarande strategier

Många kämpar idag med digitaliseringsdrivna utvecklings- och förändringsprojekt. Du kanske ska införa ett nytt dokumenthanteringssystem, förbereda för e-arkiv eller ta fram nya styrdokument eller rutiner inom arkiv och informationsförvaltning. En digitaliseringsresa är ibland både svår och krånglig, speciellt om man arbetar med komplexa informationsflöden innehållande känslig eller sekretessbelagd information.

Dokument och ärendehantering Knowit

Dokument- och ärendehantering

Den mängd information organisationer och företag måste hantera växer ständigt. Det kan vara allt från viktig kundinformation till olika direktiv och lagar som reglerar hantering av information och som måste följas. På Knowit har vi lång erfarenhet av dokument- och ärendehantering. Vi arbetar med olika teknologier utifrån Intelligent Information Management-koncept vilka säkerställer effektiv dokumenthantering, ärendehantering, diarieföring och e-arkivering.

Kontakta oss
Thomas Gustavsson
Verksamhetsutvecklare – Informationsstrategi
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen