Få ut det bästa av din trafik!

De flesta företag spenderar mycket pengar och tid på att driva trafik till sin webbplats – få anstränger sig tillräckligt för att få ut det mesta möjliga av sin trafik. Med konverteringsoptimering gör vi webbplatsen eller appen bättre för användaren genom att arbeta systematiskt för att öka antalet användare som utför önskad åtgärd. Oavsett om målet är att sälja, samla leads, öka självbetjäningen eller något helt annat – är konverteringsoptimering ett av de enklaste och mest lönsamma steg du kan ta för att öka värdet på din webbplats.

Sätt analys i system & A/B-test

Konverteringsoptimering handlar om att sätta analys i system – förstå hur användarna rör sig på webbplatsen och vad som hindrar dem från att göra vad du vill. Vi stöttar med att ta fram analyser som utgör grunden för hypoteser om vilka steg som behövs för att öka konverteringsfrekvensen, och hypoteserna A/B-testar vi sedan för att få ett säkert resultat.

Så stöttar vi kunder inom konverteringsoptimering

Vi kan stötta med det allra mesta inom konverteringsoptimering. Det vi ofta hjälper våra kunder med är bland annat: installering av verktyg för analys och A/B-testning inklusive design av olika testvarianter, UX-granskningar, hypotesdesign, prioritering och installation av genomarbetad testplan, användning av heatmap, inspelning av användarsessioner och rapportering och analys av resultat. Hur ser ert behov ut?

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen