Ge er kundtjänst rätt verktyg

Ge er kundtjänst en fullständig översikt över all information om kunden så att de har den bästa förutsättningen för att kunna leverera god service. 

Oavsett om ni vill delta i traditionell kundtjänst genom att svara på inkommande samtal och e-post eller om ni vill träffa kunder i deras favoritkanal som chatt, SMS, Facebook Messenger eller WhatsApp, erbjuder Dynamics 365 Customer Service lösningar för er.

Det viktigaste är att det är lätt för kunden att komma i kontakt med ert företag och att det är lätt för kundtjänst-representanten att få all relevant information om kunden så att de kan ge bästa möjliga hjälp. 

Ge er kundtjänst de bästa verktygen för att se hur liknande ärenden har lösts med kunskapsartiklar, tidigare ärenden från samma kund och andra liknande ärenden. På detta sätt ger ni er kundtjänst de verktyg som de behöver för att hitta en bra lösning för kunden i linje med vad som har gjorts tidigare, och som överensstämmer med företagets policy. 

Dessutom är systemet enkelt  lösningen hjälper medarbetaren och är inte ett hinder. 

Smarta lösningar

Skicka ärenden till rätt kö och rätt person vid första försöket med enkel logik i Dynamics 365 Customer Service, på det sättet gör ni det lättare för den anställde och gör att kunden får ärendet löst snabbare. 

Koppla Dynamics 365 till Dynamics 365 Customer Service Insights för att nå full potential i er kundtjänstlösning. Med hjälp av artificiell intelligensoch sentimentanalyser kommer det att optimera er kundtjänst. 

Det bästa sättet att bli bättre är att be kunderna om deras åsikter. Detta kan ni enkelt göra genom att använda Microsoft Forms Pro för att skicka ut enkäter till kunder efter att de har varit i kontakt med ert företag. Ni kan också genomföra en årlig undersökning av era kunder och på så sätt ta reda på era kunders temperatur och om ni behöver göra eventuella ändringar. 

Vad händer om ni kan förutsäga när utrustning kommer att skadas och skickas till en reparatör innan utrustningen skadas och därmed undvika driftstopp för kunden? Mer nöjda kunder och större förutsägbarhet för kunder och reparatörer. Ni kan göra detta genom att använda en proaktiv och förutsägbar servicemodell med IoT-diagnostik, uppdateringar av IoT-enheter och ärendehantering - på en enda plattform. 

Microsofts ekosystem

När ni använder Dynamics 365 Kundtjänst kan ni också dra nytta av Microsofts andra verktyg som Office 365 för att enkelt skapa dokument i Microsoft Word. 

Power Virtual Agents - för att skapa en enkel chattbot som kan svara på vanliga frågor utan att kundtjänstrepresentanter behöver bli involverade. 

Dynamics 365 Sales – för att knyta samman försäljning och kundservice. Om en kund har ett pågående ärende är de förmodligen mindre mottagliga för att höra om företagets senaste lösning. Om kunden har ett fall där lösningen är att uppgradera den aktuella lösningen eller köpa en ny lösning, bör det vara lätt att informera sälj om detta. 

Microsoft Teams är det bästa sättet att samarbeta på, även för Dynamics 365 Customer Service. 

VILL DU VETA MER?
Felicia Mejare
Regional Manager - Malmö, Experience CRM
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Johanna Burström
Regional Manager - Göteborg, Experience CRM
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen