Två barn i en soffa som tittar på tv.

Det som skiljer videoannonsering från t.ex. traditionell TV-reklam, är möjligheterna till interaktion med tittarna. Avståndet som konsumenterna måste flytta för att slutföra ett köp eller annan åtgärd är mycket kortare och som med alla andra former av digital marknadsföring, finns det goda möjligheter att mäta och rikta.

Prisnivåerna är också helt annorlunda än TV-reklam, och så länge du har en video som du vill marknadsföra, finns det nästan ingen nedre gräns för budgetramen.

Tack! Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart som möjligt!

Till toppen