Därför är det viktigt att användartesta

Att börja användartesta tidigt och kontinuerligt i ett projekt bidrar i det långa loppet en mer effektiv arbetsprocess. Det ger möjlighet till att testa sig fram med olika lösningar för att se vad som fungerar bäst, du hittar hinder och problem som användare stöter på tidigt i utvecklingen och som bidrar till att dyrbar tid och pengar sparas samt att slutprodukten blir den bästa versionen eftersom slutanvändaren har varit med och tyckt till från allra första början. När vi genomför användartester använder vi främst fyra fokusområden – labtester, gerillatester, summativa tester kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Ofta kombinerar vi dessa för att nå bästa effekt.

Det viktigaste att tänka på vid användartestning

När vi användartestar ser vi till att välja rätt kandidater och har ett bra manus med uppgifter som speglar testets mål. Respondenterna hämtas utifrån insikter som arbetsmöten med kunder, undersökningar, djupintervjuer eller fokusgrupper. Vi genomför givetvis också mätning när vi användartestar. Mätparametrar kan variera något beroende på vilken typ av test vi använder. I kvantitativa tester med många respondenter använder vi mer objektiva mått och analyserar data efteråt. I kvalitativa tester har vi förmågan att hämta data på mer subjektiva parametrar. Vi gräver djupare in i människors tankar om delar av lösningen på ett sätt som är svårt att få inblick i om du gör kvantitativa tester.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen