Datadrivet tillvägagångssätt

Vi har alltid ett nära samarbete med kunden när vi arbetar med konceptutveckling. Genom att arbeta datadrivet och fokusera på analys, koncept och design, får kunden lära sig mer om sina kunder och vad de efterfrågar. Genom kontinueliga tester får vi bästa utgångsläge för att få koncept med stor potential, som driver tillväxt och där vi kan optimera längs med vägen. 

Analys – syfte med lösningen

Under analysarbetet tar vi reda på syftet med lösningen, vad den ska uppnå, och hur det ska mätas. Det här tas oftast fram under ett flera olika workshops tillsammans med kunden, vilket skapar förankring och en gemensam syn på arbetet. Vi arbetar med nulägesanalys, jämförande analys, varumärke och värderingar, mål- och användningsgrupper, idégenerering, funktion och innehåll och tillgänglighet. Analysfasen mynnar ut i en effektkarta; ett lags styrdokument för projektet.

Koncept – nu föds alla idéer

När analysarbetet är genomfört och omfånget är definierat, går vi in i konceptarbetet. I denna fas tar vi fram alla bärande idéer för lösningen. Konceptet svarar på hur de olika kraven kan realiseras på ett sammanhållet sätt och samtidigt leverera på uppsatta mål. Det kan handla om alltifrån designriktlinjer, konceptualisering av idéer, struktur, interaktionsdesign till wireframes, navigationsdesign, tonalitet och test.

Design – här skapar vi wow-känslan

Den grafiska designen och gränssnittets utseende detaljeras ytterligare. Det innebär att den grafiska designen och gränssnittets utseende detaljeras ytterligare med bland annat exakta typsnittsstorlekar, färgnyanser, layout och bildspråk sätts. Varje pixel räknas när gränssnittet implementeras i testbana förlagor. 

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen