Tillgänglighet handlar om att organisera produkter, tjänster och miljöer så att lösningarna helt enkeltblir bättre och enklare för alla att använda. Det är etiskt och moraliskt rätt att skapa lösningar som alla kan använda. Samtidigt är det en god affär då du når ut till fler, sökmotorer inkluderat. 

Vi hjälper dig att göra dina digitala tjänster tillgängliga. 

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Tillgänglighet för nya lösningar

I nya projekt där man utformar nya webbplatser eller mobila applikationer tänker vi på tillgänglighet redan från början. Utifrån webbanalys, trafik, trender och enheter, framtida målsättningar, tänkt målgrupp, regler och riktlnijer motiverar vi valet av tillgänglighet. Detta tas sedan med som krav i designarbete, implementering och arbete med utformning av innehåll.

Har du redan en webbplats?

Har du redan har en webbplats eller en mobil tjänst och undrar hur väl rustad den är med tanke på kraven på dagens internetlösningar? Minimikravet är att följa W3Cs riktlinjer för webbinnehåll (WCAG 2.0). Vi ​​kan hjälpa dig att testa detta. Vi har ett tillgänglighetstest där vi kontrollerar om din webbplats uppfyller riktlinjerna (WCAG), och vi tittar på vissa nyckelområden som ligger utanför minimikravet.

Tillgänglighetstest

Några punkter vi kontrollerar i et tillgänglighetstest:

  • Teknisk kontroll av länkar
  • Kontrollerar CSS-koden
  • Hur sidorna beter sig i skärmläsare
  • Bedömning av språk
  • Bedömning av uppmaningar/tydliga vägar framåt
  • Bedömning av storlekar och visuella elements synlighet 

Vill du också se till att din webbplats är användarvänlig och tillgänglig för användare med olika behov, rekommenderar vi att genomföra en användartest.

Kontakta oss för en översyn av dina lösningars tillgänglighet.

Därför är tillgänglighet en bra sak

Tillgänglighet innebär arbetet med att göra din webbplats användbar för så många som möjligt. Tillgängliga lösningar uppfyller jämställhetslagarna, skapar mer nytta då den når ut till en större användargrupp. 

Nära 20 % av den arbetande dela av befolkningen har någon typ av funktionsnedsättning. Man kan exempelvis har problem med synen, använda mus/tangebord, svårt att höra läsa eller förstå. Men en tillgänglig webb hjälper inte bara dessa. Den hjälper även personer som har en långsam uppkoppling, liten skärm eller ovanlig enhet, som inte har ljudet på, använder en gammal webbläsare eller operativsystem. Tillgängliga webbplatser fungerar också bättre för äldre användare som bland annat kan ha motoriska problem, liten text eller dålig hörsel.

 

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen