När analysarbetet är genomfört och omfånget är definierat påbörjar vi konceptarbetet. Denna fas arbetar fram alla bärande idéer för lösningen. Konceptet svarar alltså på hur de olika kraven kan realiseras på ett sammanhållet sätt, som samtidigt levererar uppsatta mål.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Designriktlinjer

Vi arbetar fram designriktlinjer för att återspegla varumärket i användarupplevelsen. Det handlar om designbeslut på hög nivå, som avgränsar antalet möjliga inriktningar på konceptarbetet. I detta läge börjar vi även titta på det grafiska manéret. Vi skapar style tiles, ett slags detaljerat moodboard som fokuserar på färgval, typsnitt och bildspråk. Detta riktar in den grafiska framtoningen och ger en föraning om detaljdesignen.

Konceptualisering av idéer

Vi gör mer konkreta förslag av de bästa idéerna från idéworkshopen. Resultatet ska bli visuellt attraktivt och täcka viktiga delar av konceptet. Dessa fungerar som bärare av idéerna på hög nivå. De blir lätta att presentera och kommunicera inom din verksamhet.

Struktur

Innehållskraven och funktionskraven, som tidigare bara varit en lista, grupperas på en logisk nivå. Grupperna skapas utifrån hur vi tror att besökarna bäst tar till sig informationen. Vi tänker ut bra benämningar på grupperna. Grupperna och benämningarna bildar webbplatsens navigationsstruktur. En sajtkarta tas fram som vi testar på användare och som du får godkänna.

Interaktionsdesign

Funktionerna som vänder sig till webbplatsens besökare placeras in i strukturen. När funktionen innehåller mer än ett steg klarläggs vilka stegen är och hur de är beroende av varandra. Utkomsten är en logisk interaktionsdesign, som kan liknas vid ett flödesschema. Här kan du se vilka steg som måste implementeras.

Wireframes

Vi arbetar fram och fastställer hur gränssnittet ska se ut i olika skärmupplösningar. Skisserna är enkla och därför kan vi tillsammans utforska olika alternativ. Vanligtvis börjar vi skissa på ramverket - alltså sajthuvud, sajtfot och alla viktiga navigationselement. Vi brukar börja med den minsta skärmstorleken (mobil) och sedan fortsätta med versioner för de större skärmarna. Vi beslutar om vilka sidelement som ska finnas på de sidtyper som är mest framträdande. Wireframe-skisserna förses med förklarande texter och referenser till vilka krav de motsvarar i backloggen.

Navigationsdesign

Navigationen måste också hamna i fokus då den brukar innehålla många olika lägen som behöver fastställas och designas. Navigationsdesignen arbetas fram för att passa de skärmstorlekar som valts och de funktioner som lösningen ska innehålla.

Informationsdesign & tonalitet

När vi skapar gränssnittsdesignen för lösningens funktioner behövs text som beskriver formulärfält, knappar samt led- och hjälptexter. En del funktioner kräver alltså också viss informationsdesign/copy. I denna fas kan lösningen för innehållskraven konkretiseras genom att vi skapar exempelinnehåll som har rätt tonalitet och är anpassad för god läsbarhet i föreslagna sidtyper. Informationsdesignen tar även hänsyn till exempelvis SEO-aspekter som beror av innehållets utformning och hur nyckelord används.

Test och godkännande

Redan innan konceptet är fastslaget går det att genomföra tester för att se om det fungerar för riktiga användare. Exempelvis går strukturens grupper att testa genom att lägga fram ett scenario för en försöksperson. Personen får sedan peka på vilken menyrubrik som hen skulle leta under. Även wireframes går att testa på riktiga användare, för att fånga eventuella brister tidigt. Innan vi avslutar konceptfasen och påbörjar designfasen genomförs en remissrunda för att få ett designgodkännande på alla de skisser som har producerats.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen