Detaljdesign

När konceptet är stabilt fokuserar vi på detaljdesignen. Detta innebär att den grafiska designen och gränssnittets utseende detaljeras ytterligare. Nu arbetar vi i grafikprogram och sätter exakta typsnittsstorlekar, färgnyanser, layout och bildspråk. Varje pixel räknas.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Förlaga

För responsiva gränssnitt fattas en hel del designbeslut direkt av gränssnittsutvecklaren när gränssnittsförlagan kodas upp. Nu sätts även finlir som tajming på animationer, musövereffekter och olika status på interaktiva element. Denna typ av detaljer bidrar till besökarens känsla för lösningen. Förlagan är som en sorts prototyp. Gränssnittskodningen utförs på ett sådant sätt att den validerar mot valda standarder och kan testas för olika mobila klienter i vårt testlabb. Rör det sig om en webbplats produceras Html- och CSS-filer i utvecklingsverktyget och checkas in i vår kodhantering. I princip har en del av implementationsfasen nu börjat. Förlagan kan användas för användbarhetstester och tillgänglighetstester med hög tillförlitlighet, eftersom användarupplevelsen är lika bra som i en färdig lösning.

Innehållsarbete

Under designfasen kan själva innehållsarbetet påbörjas i ett vanligt ordbehandlingsprogram. Nu vet vi hur sidorna ska disponeras och hur texten ska vara till sin utformning och omfattning för att passa sidtyperna. Genom att påbörja innehållsarbetet i god tid går det snabbare att bli färdig när lösningen börjar bli stabil.

Lösningsförslag

När konceptets yttre delar är definierade börjar vi titta på hur man bäst realiserar det med vald teknik och plattform. Om det rör sig om en webbplats får arkitekten ett huvudansvar att tillsammans med utvecklarna tänka ut vilka sidtyper som behövs i CMS:et och vilka redigeringsfunktioner och flexibiliteter lösningen ska innehålla. I detta skede gäller det att mappa de olika kraven och skisserna mot sidtyperna. Arbetet kan vara klurigt. Flera krav kan lösas med en sidtyp (gäller i högsta grad innehållskraven), men designen kan också visa sig kräva olika varianter av varje sidtyp. 

Inre koncept

Vi designar hur lösingen ska vara på insidan för att vara enkelt och effektivt att använda. Moderna digitala lösningar ställer allt högre krav på relevans och personalisering, vilket också ställer högre krav på smart innehållshantering och integration med bakomliggande system. När vi har lösningsförslag för alla bärande delar av det inre konceptet, kompletterar vi backlogen och detaljerar estimaten för det kommande implementationsarbetet. Nu är produktvisionen relativt tydlig och estimaten är nu betydligt mer rätt då omfånget för utvecklingsarbetet är tydliggjort. 

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen