Syfte och mål

Här kartlägger vi varför din verksamhet investerar i projektet. Arbetet inleds med att ta reda på syftet med lösningen, varför den finns till och vad den ska uppnå. Ofta görs detta under workshopformer tillsammans med intressenterna, vilket också skapar samsyn. Vanligtvis kan man se både kortsiktiga mål och långsiktiga mål. Målen kan också ligga inom olika områden som Teknik, Affär och Användarupplevelse. Ibland uttrycks dom som effektmål med mätpunkter och indikatorer som kan användas under projektet och i optimeringsfasen.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Nulägesanalys

Vi tittar på hur utgångsläget ser ut genom att göra en expertutvärdering av befintlig lösning. Utvärderingen brukar gå snabbt och man tittar på lösning ur att antal synvinklar – design, tillgänglighet, mobilitet, användbarhet, webbanalys. Det ger oss en förståelse för det område du verkar inom och vilka styrkor/svagheter din verksamhet har.

Varumärke & värderingar

Vi sätter oss in i vad varumärket som ska stå avsändare står för. Ofta finns det värdeord eller en positionering som är viktig att ta hänsyn till i design och utförande. Detta är speciellt viktigt när webbplatsen riktar sig externt och till konsumenter. Detta är även viktigt när webbplatsen bara är ett av flera sammanhang där kunden kommer i kontakt med varumärket. Upplevelsen måste hänga samman.

Jämförande analys

Det är nästan alltid klokt att göra en jämförande analys för att belysa hur andra gör inom liknande områden. Aktiviteten syftar till återanvändning och benchmarking på marknaden. I detta läge brukar vi även inventera befintliga målgruppsanalyser och designriktlinjer.

Mål- och användningsgrupper

Vi tar reda på vilken typ av personer som ska använda lösningen. Vi skapar beskrivningar av dem som är användbara i designarbetet i form av personas och användargrupper som prioriteras utifrån hur mycket de bidrar till nytta och effektmålen. Här är vi intresserade av drivkrafter och behov som är viktiga att designa för. Vanligtvis kartlägger vi följande parametrar för besökarna - Veta, Känna, Göra, Ogillar, Skall. Interna målgrupper i din verksamhet kan också inkluderas. Fördelen är att man då enkelt kan knyta aktiviteter för införande och effektivt arbetssätt till önskade effekter. Användarnas behov sammanställs sedan i form av en effektkarta.

Idégenerering

Det är ofta bra att generera idéer tidigt i konceptarbetet. Vi använder oss av olika kreativa metoder för idéutveckling. Gemensamt är att vi skapar en rad olika idéer som i slutändan kritiseras och väljs ut utifrån originalitet och genomförbarhet. Resultatet blir användbar input till arbetet med att försöka definiera omfång.

Funktion och innehåll

För att uppfylla syfte, dina mål och dina användares behov behöver vi definiera vilket innehåll och funktioner som tillsammans skapar nytta. Arbetet brukar inledas med en invetering av befinlig lösnings innehåll och funktionalitet. Detta belyser vad som saknas och vad som behöver skapas eller justeras. Kraven läggs vanligen in i en backlog, förses med acceptanskriterium och med eventuella lösningsidéer. Omfånget är viktigt för den kommande konceptfasen.

Tillgänglighet

Vi tittar även på hur lösningen ska vara tillgänglig. Detta innefattar vilka olika typer av enheter och webbläsarversioner som ska kunna använda webbplatsen, val av webstandarder men även handikappanpassning. Dessa faktorer är bra att känna till när konceptet sätts och har stor påverkar på hur man kodar gränssnittet.

Konceptfasen

Arbetet i analysfasen dokumenteras och presenteras. Innan vi avslutar analysfasen och påbörjar konceptfasen genomförs en remissrunda för att få ett godkännande.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen