När vi skapar helt nya lösningar arbetar vi efter vår konceptutvecklingsprocess. I denna använder vi ett metodiskt och iterativt tillvägagångssätt där vi tillsammans med kunden formulerar strategi och mål, lägger fram bärande idéer och tar ut design för lösningen. I processen ingår även avstämnings- och testpunkter med täta mellanrum. På så sätt får kunden en kontinuerlig inblick i arbetet samtidigt som vi har möjlighet att justera lösningen efter behov.

Processen består av tre delar; analys, koncept och design.

Tack! Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart som möjligt!

Tack! Vill du att vi ringer dig?

Tack! Vi ringer dig så snart som möjligt!

Till toppen