De flesta statistikverktyg berättar något om hur användarna av webbplatser eller mobila applikationer använder lösningarna. Dessvärre avslöjar de inte användarnas egentliga behov - och vilka verktyg de behöver.

Knowit har lång erfarenhet av olika former av användarundersökningar. Vi genomför kvalitativa djupintervjuer och observationer till större undersökningar, användartester och webbanalys. Vilken form och omfattning utredningen ska ha beror på den uppgift som ska lösas.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Intervjuer och fältstudier

När vi behöver förstå användarna och deras situation på djupet så genomför vi djupintervjuer och fältstudier. Utifrån ett frågebatteri och genom intervjuteknik får man svar på vad olika användare tycker fungerar bra/dåligt, hur och när de använder lösningen och inspel till vad som behövs för att förbättra. Genom att besöka användarna i fältet observerar vi sammanhang, miljö och faktisk användningssituation. Dessa typer av efterforskning leder till ett antal insikter och fynd. Dessa blir indata till när man drar upp målsättningar, definierar målgrupper och formulerar förbättringar. 

Kombinera användningsdata

Användningsstatisik från exempelvis loggar och Google Analytics återger användningsdata på ett kvantiativt sätt. Här kan man basal data som vilka enheter som används, vilka webbläsarversioner och operativsystem, skärmupplösningar. Om scriptet och mätningarna är rätt uppsatta kan man även se hur ofta fel inträffar, vad användarna hittar till eller inte, var de hoppar av och var de kommer ifrån, hur ofta de återkommer och vad de söker på. När denna typ av kvantitativ data kombineras med kvalitativ data från intervjuer och trender i stort skapas väl underbyggda användarinsikter.

Målgruppsdefinition

Efterforskningarna behöver presenteras på ett sätt som går att använda i arbetet när den tjänsten eller produkten utformas. Det mest etablerade sättet är att använda Personas. Data från undersökningarna används då för att uttrycka en eller flera fiktiva användare baserad på verklig data. I denna personbeskrivning fångas intressen, attityder och personlighet, känslor, vad man ogillar och gillar, vad man behöver vid olika situationer under kundresan.  Med ett bra namn och ett foto blir personan lätt att relatera till när designbeslut ska fattas.

Användargrupper

Personas  återger övergripande målgrupper och fungerar speciellt bra när man skapar kommunikation. Det användarcentrerade arbetssättet när det kommer till detaljutformning i en digital lösning, behöver kompletteras med användargrupper. Dessa formuleras utifrån gemensamma användarbehov som Veta, Känna, Göra och vad användaren Ska göra i visst läge. En verklig användare rör sig mellan användargrupperna, beroende på användningssituation, men användgrupper kopplar hårdare till lösningens omfång på innehåll och funktionalitet. Användargrupper utgör kopplingen mellan effektmål och åtgärder - de aktiviteter man genomför i arbetet, t.ex. utformar och utvecklar funktioner, skapar innehåll, införande- och lanseringsaktiviter.

Grundläggande underbyggda insikter

I alla system som riktar sig till människor uppstår nyttan först när de används. Därför är arbetet med att välunderbyggda användarinsikter grundläggande för framgångsrika lösningar. Genom att styra på effektmål blir det naturlig att säkerställa användingskvalitet genom tester och inkludera  införande- och lanseringsaktiviter i arbetet. Kontakta oss så berättar vi mer om hur man skapar lösningar som når ut till användarna och skapar nytta.

Kenneth Lyngshede
VP Nordic Sales - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen