Servicedesign handlar om att utveckla, planera och organisera tjänster som skapar goda kund- och användarupplevelser. Servicedesign bygger på insikten att upplevelsen av en tjänst som skapats genom alla beröringspunkter. Genom att tillämpa servicedesign i strategiska processer kan man öka konkurrenskraften och hjälpa företaget att sticka ut som unik genom ett starkt varumärke i alla kontaktytor. Effektiviteten kan optimeras genom hela leveransnätet, vilket ger ökad lönsamhet och lojalitet. Man kan inte minst förankra nya idéer och skapa en känsla av sammanhållning.

Våra servicedesigners är kreativa problemlösare som arbetar med allt från konkreta fysiska eller digitala leveranser till större innovations- och strategiprocesser.

Kenneth Lyngshede
Head of Business Development - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Användarinsikter

Knowit har lång erfarenhet av olika former av undersökningar av användarupplevelsen. Vi genomför allt från kvalitativa djupintervjuer och observationer till större undersökningar, användbarhetstester och webbanalys. 

Användbarhetstester

Användbarhetstester är det billigaste och mest effektiva sättet att upptäcka fel i lösningar du skapar. Våra tester har möjlighet att ge värdefull data i alla faser som en digital lösning kan befinna sig i.

Tillgänglighet

Idag har nästan 20 procent av den arbetande befolkningen någon typ av funktionsnedsättning. Om du ser till att din digitala lösning är tillgänglig för alla når du ut till fler användare samtidigt som sökmotorerna gillar din webbplats. Vi vet hur man gör.

Kenneth Lyngshede
Head of Business Development - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen