Optimal lösning – anpassad för er verksamhet

Strategiska överväganden kan röra allt ifrån mindre beslut om förflyttning av en enstaka applikation till molnet eller en fullständig molntransformation. Som vid alla strategiska förändringar kommer frågor att uppstå, som till exempel om projektets resultat kommer att få en effektiv inverkan på verksamheten, eller hur tidsåtgång, kostnad och risker kommer att utvecklas.

Oavsett omfattning på förflyttningen måste man i varje molninitiativ ta hänsyn till förutsättningar för teknik, processer och organisation. Därför bör ni anlita experthjälp för att kartlägga alternativen och ta fram en optimal lösning för just er verksamhet.

Vi tar fram molnstrategin & rådger utifrån bästa praxis

Beslutsfattande kan vara svårt när många osäkra faktorer föreligger. Vi bistår med information och kunskap för att kartlägga era olika alternativ. Genom rådgivning och konsultation i strategiska frågor bidrar vi till att minska osäkerheten och underlättar för er att fatta affärskritiska beslut.

Service som passar er!

Er verksamhets utmaningar och frågor är unika – och därför bör även lösningen vara det. Vi skräddarsyr tjänsten för era specifika affärsbehov.

Vår tjänst för molnstrategi och rådgivning genomförs i form av en serie workshops som hjälper er att skapa en anpassad molnstrategi och fatta väl underbyggda beslut om era molntjänter.

Behöver du rådgivning eller hjälp med att skapa din molnstrategi? Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer?
Kit Gullbrandson
Sverigechef Connectivity
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen