Detta är Identity & Access Management (IAM)

När en organisation digitaliserar sina processer och tjänster så kommer man bara till en viss punkt om man inte har intern och extern hantering av identitet och accesshantering på plats.

Identity & Access Management är fundamentalt i alla IT-miljöer och handlar i grunden om att öppna upp för dem som du vill släppa in i dina system, och hålla övriga utanför. IAM omfattar hantering av digitala identiteter för såväl interna som externa användare samt deras inloggning och behörigheter till olika applikationer. IAM kan vara allt från ett Mobilt eID i användarens telefon till dolda nyckelkomponenter och processer på företagets servrar, som är nödvändiga för att vitala applikationer ska fungera.

Komplex hantering

En säkrad digital identitet är central för all systemanvändning idag, och det gäller både egna användare, kunder, medborgare, partners, leverantörer och uppkopplade prylar. Åtkomst till applikationer i olika nät, hos olika organisationer och i molnet ska fungera enkelt och smidigt. För att kunna garantera leverans i enlighet med verksamhetens krav i denna ständigt föränderliga värld utan att riskera flaskhalsar i form av kompetens, teknologi och säkerhet, så måste också organisationens IAM (Identity & Access Management) utvecklas kontinuerligt. Samtidigt måste man säkerställa att nya initiativ som görs resulterar i effektivitetsvinster och ökad digitalisering snarare än nya problem kring komplexitet och säkerhet.

Knowit IAM

Vi tror att de flesta företag och organisationer kan vara betjänta av en IAM-partner längs vägen mot framtiden. Någon som visar riktningen, och som finns där genom hela projektet. Någon som Knowit. Vi har lång erfarenhet av IAM från till exempel hälso- och sjukvården, där man har en extremt höga krav både regelmässigt och verksamhetsmässigt. Vårt erbjudande inom IAM vilar på fyra hörnstenar:

Knowits IAM-team

Vårt team besitter den kompetens som är nödvändig för att kunna greppa hela det omfattande IAM- och IT-säkerhetsområdet.

Knowits IAM Assets

Knowit har utvecklat en rad flexibla och framtidsäkra produkter, lösningar, komponenter och verktyg för IAM, till exempel:

Knowit IAM Förvaltning & Tjänstedrift

Låt inte IAM bli en flaskhals i er digitalisering. Vi tar ansvaret för hela eller delar av kundens IAM-miljöer och erbjuder förvaltning och ITIL-baserad tjänstedrift i våra högsäkerhetsmiljöer, i kundens egen miljö eller i molnet.

The Knowit IAM Experience

Ta del av den erfarenhet vi byggt upp från framgångsrika IAM-leveranser i verksamhets- och samhällskritisk miljö i över 20 år. Vår filosofi är enkel. Med en tydlig målbild, ett agilt förhållningssätt och stark prioritering så når vi målen tillsammans.

Kontakta oss gärna för ett möte om ni vill veta mer om vårt IAM-erbjudande.

Vill du veta mer?
Annika Nordlander
Head of Knowit Connectivity
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen