Utdelningspolicy fastställd

Publicerad 09 feb 2017

Styrelsen har fastställt följande utdelningspolicy för Knowit AB:

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy inriktad på att upprätthålla eller öka utdelningen varje år. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen de närmaste åren.

Till toppen