Tullverket tecknar ramavtal med Knowit

Publicerad 21 apr 2015

Tullverket har tecknat ett ramavtal med Knowit, som omfattar konsulttjänster inom systemutveckling, infrastruktur och informationssäkerhet. Avtalet löper på tre år, plus en option på förlängning på ytterligare ett år. Knowit är en av sju leverantörer som får tilldelning.

– Det är ett viktigt avtal för vårt Luleå-kontor eftersom Tullverkets IT-avdelning, som är lokaliserad i Luleå, är en viktig kund i regionen. Know IT har sedan tidigare en stark ställning som leverantör för myndigheter och offentlig sektor och vi ser fram mot att utveckla vårt samarbete med Tullverket, säger Stefan Nordqvist, konsultchef Luleå.

Till toppen