TDC Sverige tecknar ramavtal med Knowit

Publicerad 04 dec 2014

En av Sveriges största leverantörer av kommunikationslösningar, TDC Sverige, har tecknat ett ramavtal med Knowit om konsulttjänster inom applikationsförvaltning, systemutveckling, test, projektledning och nätverk. Avtalet löper på tre år och träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015, med option på förlängning.

Knowit är en av ett fåtal leverantörer som fått avtalet.

– Avtalet med TDC visar på vår förmåga att leverera tjänster med hög kvalitet inom ett stort antal kompetensområden. Det befäster vår position som ett ledande företag inom konsultbranschen. Vi ser fram mot att etablera ett djupt och nära samarbete med TDC, säger Nadja Hägg, kundansvarig på Knowit Stockholm AB.

– Knowit är en ledande och välrenommerad leverantör av konsulttjänster inom de områden som TDC har behov av och vi ser fram emot ett gott samarbete framöver, säger Richard Qvist, inköpschef TDC Sverige.

Till toppen