Sveriges domstolar satsar på ökad öppenhet

Publicerad 11 okt 2013

Knowit har utvecklat webbplatsen www.oppendomstol.se till Domstolsverket. Webbplatsen är en del av satsningen att göra Sveriges domstolar öppna och tillgängliga. Den lanseras inför lördagen den 12 oktober då Sveriges domstolar för första gången samtidigt kommer att arrangera Öppen domstol för allmänheten. Knowit är också leverantör till andra satsningar på ökad tillgänglighet via internet, bland annat appen ”Domstolsguiden” och bloggarna ”Min vardag”.

Öppen domstol är en stor gemensam satsning av Sveriges domstolar – som syftar till att sprida kunskapen bland allmänheten om hur domstolarna arbetar. Knowit har fått förtroendet att bygga webbplatsen oppendomstol.se som beskriver hur en rättegång går till, varför domstolen dömer som den gör och andra frågor som vi som allmänhet ställer oss. 

– Vi är stolta över att fått leverera dessa tjänster till Domstolsverket. Arbetet har präglats av en stor öppenhet – ett givande och tagande, mellan beställare på Domstolsverket och Knowit, säger Bengt Ybe kundansvarig på Knowit.

Som ytterligare ett steg i att informera om domstolarnas arbete har Knowit fått uppdraget att bygga mobil-appen Domstolsguiden som skall ge utförlig information till den som är kallad till en domstol. Via appen kan den som blivit kallad till domstol snabbt och enkelt få nödvändig information för att kunna förbereda sig på vad som kommer att hända. Via appen, liksom via webbplatsen, går det även att ta del av nya filmer som visar hur tingsrätt och förvaltningsrätt arbetar. Appen kan laddas ned på App Store, eller Google Play

En del av Öppen domstol innehåller en blogg – domstolsvardag.se. På bloggen skriver domare och domstolschefer verksamma inom Sveriges domstolar personligt och vardagsnära om sitt yrke. Frågor texterna svarar på är vilka situationer domare kan ställas inför en vanlig vardag? Vad de arbetar med? Vad de funderar på och reflekterar kring? 

Till toppen