Statens maritima museer får nya webbar

Publicerad 01 sep 2015

Statens maritima museer, (SMM), har valt Knowit för utveckling av sina fyra webbplatser. Som statlig myndighet har SMM ett ansvar att arbeta för att göra sin verksamhet tillgänglig för alla och total tillgänglighet är ett av ledorden i verksamhetsvisionen. Webbplatserna fyller en central roll i SMMs digitala strategi. Knowit levererar löpande teknisk support och förvaltning samt vid avrop ny- och vidareutveckling av webbplatserna.

De webbplatser som omfattas av uppdraget är vasamuseet.se, sjohistoriska.se, marinmuseum.se och maritima.se. Knowit har påbörjat en förstudie för ny webb för Vasamuséet, lösning för bokning av guidning i Vasamuseet och lösning för förhandsköp av entrébiljetter till muséerna.

– De nya webbarna får en responsiv design, vilket gör att dom blir tillgängliga i alla typer av enheter, datorer, surfplattor, smarta mobiltelefoner, oberoende av modell. Vi ser att traditionella persondatorer minskar till förmån för smarta telefoner. Det är extra viktigt att anpassa webben till de nya kanalerna med tanke på kundens behov av att vara tillgänglig, säger Fredrik Grahn, kundansvarig, på Knowit.

– Våra externa webbplatser spelar en viktig roll i arbetet med att nå total tillgänglighet. Att ständigt utveckla tillgängligheten och användbarheten på webbplatserna har hög prioritet. Först i tur står att göra myndighetens webbplatser responsiva samt att förbättra våra kalendarie- och bloggfunktioner, säger Sofie Aspelin, chef för informationsenheten på Statens maritima museer.

Statens maritima museer är en statlig myndighet under kulturdepartementet. SMM driver Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm samt Marinmuseum i Karlskrona. Genom att visa och vårda museisamlingarna, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom ämnesområdet medverkar SMM till att det maritima kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Till toppen