Stark resultatutveckling och förbättrat kassaflöde

Publicerad 18 jul 2016

Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 632,7 MSEK. EBITA-resultatet ökade till 52,6 (27,9) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 8,3 (4,9) procent.

Knowit har 25 års erfarenhet av innovation, nytänkande och entreprenörskap. Företagets utveckling speglar både en ständig nyfikenhet och en stark handlingsförmåga inför varje teknikskifte – från ADB och www till dagens stora digitaliseringstrend och Sakernas Internet.

Vi fortsätter att utveckla våra kunders affärer och oss själva genom tre starka affärsområden med erfarna kommunikationsexperter, managementkonsulter samt it- och teknikspecialisterr. Tillsammans erbjuder vi tjänster i gränssnittet mellan design, verksamhetsstyrning och teknik. Strategin matchar kundernas inköpsmönster, där många affärer initieras av de marknadsnära funktionerna förutom för av it-avdelningen.

GOD UTVECKLING OCH EFFEKTIVISERING
Det är glädjande att vi under det andra kvartalet har kraftigt förbättrat resultat och marginal samtidigt som vi har en hög omsättningstillväxt, vilket ger oss ett förbättrat kassaflöde.

Inom affärsområdet för managementkonsulting Knowit Insight uppnår vi ett mycket gott resultat med hög marginal och ökad omsättning. Jag tolkar det som att vår satsning på den nya typen av managementkonsulter, som har hög kompetens inom både verksamhetsutveckling och teknik, är helt rätt.

Vår verksamhet inom it-konsulting, som är samlad i affärsområdet Knowit Solutions, går också mycket bra med högre resultat, marginal och omsättning. Den positiva utvecklingen beror till stor del på att vi ständigt strävar efter en förbättrad  effektivitet.

Inom affärsområdet för digital kommunikation, Knowit Experience, har resultat och omsättning inte utvecklats som vi önskat. Under perioden har vi i Stavanger avvecklat ett bolag med lönsamhetsproblem. I Jönköpingsbolaget, som visat negativt resultat under våren, har vi minskat overhead och stärkt samarbetet med Experiencebolaget i Linköping. Vi har också fusionerat sju norska bolag till två. På så sätt ökar vår gemensamma leveransförmåga samtidigt som vi får lägre kostnader och skapar en effektiv och tydligt kundorienterad verksamhet.

TOPPRANKAT AV TALANGERNA
När nordiska studenter ska välja det företag de helst vill börja jobba på hamnar Knowit högst av alla nordiska bolag. Det är Universum som än en gång genomfört en undersökning bland it-studenter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Resultatet visar att vi har en stark position i hela Norden, inte bara i Sverige.

Att hitta och behålla rätt talanger till våra intressanta uppdrag är avgörande för vår framgång. Därför jobbar vi hårt med att knyta till oss personer med rätt kompetens och inställning. Employer Branding är numera ett uttalat satsningsområde på Knowit. Det är då glädjande att vi år efter år kommer mycket högt i mätningar av arbetsgivarmärkens attraktionskraft.

DIGITALISERINGEN ÄR VÅR STYRKA
Digitaliseringen bidrar till att öka tillgängligheten och effektiviteten, både hos företag och hos offentlig förvaltning, samt bidrar även till en enklare vardag för oss människor. Den nya tekniken är numera integrerad i våra kunders kärnverksamhet. Förändringstrycket är påtagligt då gamla affärsmodeller tappar kraft och nya digitala affärskoncept utmanar företagen.

Vi på Knowit förstår digitalisering och har förmåga att utveckla våra kunders affärer genom att kombinera kompetenser från våra tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Vi är 500 kommunikationsexperter inom Experience, 200 managementkonsulter inom Insight, samt 1 100 it-specialister inom Solutions.

ATT FÖRSTÅ OCH LYFTA KUNDEN
Vårt arbete ger också positiv upp- märksamhet till våra kunder. Vår lösning för TV2 Livesenter, i Norge, har fått ett nordiskt pris för utmärkt design. Här har vi utvecklat koncept, design och användarupplevelse.

När norrmännen listar de appar de inte kan klara sig utan, är den av oss utvecklade reseappen Ruter med på tio-i-topplistan. Med vår förmåga att sätta oss in i och förstå våra kunders verksamhet, i kombination med att erbjuda tjänster i gränssnittet mellan design, verksamhetsutveckling och teknik, tar vi affärer i den del av marknaden som växer snabbast. Tillsammans utvecklar vi våra kunder, vårt bolag och aktieägarvärdet i Knowit.

Per Wallentin, verkställande direktör och koncernchef

Läs rapporten.

Till toppen